Meny

Konstaterad smitta inom kommunens verksamheter – så hanterar vi den

26 mars 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

När nu coronasmitta finns inom kommunens verksamheter höjs rutinerna en nivå vad gäller skyddsutrustning och restriktioner.

I Nyköpings kommun finns ett fåtal konstaterade fall av covid-19 inom social omsorgs verksamheter.

– De som arbetar närmast den smittade behöver använda andra skyddskläder och de aktuella verksamheterna kan behöva göra mindre förändringar, säger Carina Bark, tf divisionschef för social omsorg.

Personen har eget rum

Rutinen på våra boenden innebär bland annat att vårdtagare med symtom i första hand bör vistas i sin lägenhet med stängd dörr tills de varit symtomfria i 2 dygn. De vårdtagare som inte har eget rum ska flyttas till enkelrum. Patienten informeras av infektionsläkare och vårdas efter behov hemma eller på sjukhus.

– Vi ser över våra arbetssätt för att bättre kunna ta hand om smittade inom hemtjänsten för att minska smittspridningen både hos personal och hemtjänsttagare, säger Carina Bark.

Det är Smittskyddsmyndigheten som är ansvarig myndighet för smittspårning och anvisar de åtgärder som behöver göras för att förhindra smittspridning. Läs mer om hygienrutinerna inom kommun och region här, både på basal och förhöjd nivå.

Hur kan jag vara säker på att personal inom hemtjänsten inte tar med smitta till min släkting?

Våra basala regler för hygien och kläder är omfattande redan i normala fall. Det innebär till exempel handsprit före och efter alla arbetsmoment, engångsförkläden vid all nära kontakt, nitrilhandskar. Personal som arbetar i en miljö med smitta har en mer omfattande skyddsutrustning som tas på och av i en särskild ordning för att inte sprida smittan vidare.

Det är brist på skyddsutrustning i hela landet, hur ser det ut i Nyköping?

Även lokalt har vi svårigheter, men vi har i nuläget utrustning till alla som arbetar med misstänkt eller konstaterat smittade. Vi tillverkar egna visir för att komplettera och vi har stora beställningar på handsprit som troligtvis levereras nästa vecka. Vi samverkar även med Region Sörmland för att få tillgång till utrustning.