Meny

Kommunstyrelse 12 oktober 2020

8 oktober 2020
Kommun och politik Kommun och politik

Vid kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober ska ledamöterna bland annat besluta om skattesatsen och avgifter inom vård och omsorg.

Fastställande av skattesats

Nyköpings kommuns skattesats har varit oförändrad sedan 2004: 21,42 %. Kommunstyrelsen (KS) föreslås besluta att skattesatsen för 2021 blir oförändrad. Efter beslut i KS går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende (EBO)

För att det ska bli bättre socialt hållbart mottagande av asylsökande beslutade riksdagen 2019 att kommuner ska kunna begränsa asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa delar av kommunen som är socioekonomiskt eftersatta. KS föreslås besluta att anmäla till Migrationsverket att Nyköpings kommun begränsar asylsökandes möjlighet till eget boende i Brandkärr. Efter beslut i KS går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. 32 kommuner i Sverige har möjlighet till begränsningar i EBO. I Södermanland har förutom Nyköping även Eskilstuna och Katrineholm möjligheten.

Avgifter inom vård och omsorg

I en jämförelse visar det sig att Nyköping har lägre avgifter inom exempelvis hemtjänst, service och måltider inom särskilda boenden än närliggande kommuner. KS föreslås besluta att höga avgifterna för 2021 inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde med 5 % för att möta kostnaderna. Efter beslut i KS går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Miljoner till äldreomsorgslyft

Nyköpings kommun har möjlighet att få 2,9 miljoner i statlig ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska, så kallade Äldreomsorgslyftet. KS föreslås besluta att rekvirera ersättningen och ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att administrera ersättningen. Nämnden beslutade i juni att avsätta ytterligare 2,5 miljoner som ett komplement till Äldreomsorgslyftet.

Utbyggnad i Björshult

Det är stor efterfrågan på mark för verksamheter i Nyköpings kommun. KS föreslås besluta om en fortsatt exploatering av Björshults industriområde. I förslaget får Tekniska divisionen i uppdrag att bygga ut Returvägen och allmänna VA-anläggningar på södra sidan om Björshultsvägen.

Medborgarförslag

KS svarar på ett antal medborgarförslag gällande bland annat antal timmar barn har rätt att vara på förskola, belysningspolicy och medicinskt ansvarig rehabiliterare.

Länk till kallelsen med samtliga ärenden och underliggande handlingar.