Meny

Kommunfullmäktige ökar igen

4 september 2020
Kommun och politik

Coronapandemin har påverkat de politiska mötena i Nyköpings kommun, med färre närvarande under våren. Nu justeras det något, så att fler kan delta.

– Nämnderna sammanträder i höst som vanligt med full styrka, även ersättare som i våras inte skulle delta. Förbehållet är att nämnderna sammanträder i A-salen eller annan lokal där det går att hålla avstånd, säger Carl-Åke Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktige (KF) består av 61 ledamöter, men under våren har enbart 31 träffats.
– Nu utökar vi från 31 till 39 närvarande. Då får alla partier minst två närvarande ledamöter, vilket har varit ett önskemål.

Fortfarande ombedes allmänheten att inte delta under KF, eftersom lämpligt avstånd inte kan garanteras på åhörarläktaren. Därför är allmänhetens frågestund också fortsatt indragen på dagordningen.