Meny

Kommunfullmäktige 8 oktober 2019

7 oktober 2019
Kommun och politik Kommun och politik

Under tisdagens möte röstade kommunfullmäktiges ledamöter igenom den föreslagna budgeten för Nyköpings kommun 2020. Även ärenden om nya taxor samt Agenda 2030 avhandlades. Mötet var öppet för allmänheten.

Budget 2020

De styrande partiernas (S, C och MP) budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 röstades igenom med 31 av 61 röster, tack vare en överenskommelse med Vänsterpartiet. 

Taxeförändringar för

  • lokaler: Kommunfullmäktige (KF) fattade beslut om att höja taxorna med tre kronor i timmen för samtliga lokaler med timtaxa inom Nyköpings kommun. Undantag görs för Träffen, eftersom de taxorna nyligen ändrades.
  • Alkoholtillsyn: KF beslutade att taxorna för tillsyn och tillstånd av alkohol och tobak ska höjas. Anledningen är att kostnaderna för handläggningen har ökat men priserna har legat still länge.
  • Vård- och omsorgsnämnden: Avgifter som inte styrs av maxtaxa beslutar kommunen själv över. KF beslutade att höja nuvarande avgifter med 5 procent för att täcka kostnaderna.

Policy för hållbar utveckling och Agenda 2030

KF beslutade att ett förslag till en policy kring hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030 börjar tas fram. En politisk styrgrupp med kommunalråden plus två personer från oppositionen ska tillsättas.

Motioner

  • Ceremoni på Veterandagen: Anna af Sillén (M) och Erik Bengtzboe (M) väckte 2017 en motion om att Nyköpings kommun borde anordna en lokal ceremoni under Veterandagen för dem som inte kan eller vill ta sig till Stockholm. KF avslog motionen, men kommunen ställer sig positiv till att stötta lokala föreningar eller organisationer som på eget initiativ arrangerar en ceremoni.
  • Simundervisning på flera språk: Sofia Remnert (L), Johan Munthe (L) och Marianne Nordblom (L) väckte 2016 en motion om att erbjuda simskola för nyanlända elever inom språkintroduktion. KF avslog motionen då simundervisning sker inom den ordinarie undervisningen i skolan samt att elever på språkintroduktion kan läsa idrott och hälsa, där simning ingår. Kommunen har också vid flera tillfällen gett bidrag till föreningarna Junis och Nyköpings simsällskap, som erbjudit gratis simskola till barn och unga.
  • Visselblåsarsystem inom kommunen: Anna af Sillén (M) och Petter Söderblom (M) väckte 2017 en motion om att Nyköpings kommun borde införa ett visselblåsarsystem kopplat till en extern kanal för att uppmuntra anställda att anmäla eventuella missförhållanden. Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen avslås motionen och i stället används en fortsatt intern lösning. Det ska genomföras tydliga kommunikativa insatser under de kommande månaderna för att chefer och medarbetare ska veta att och hur man anmäler missförhållanden.

Länk till kallelsen med samtliga ärenden.