Kommunens resultat 2022 bättre än budgeterat

27 mars 2023
Kommun och politik Barn och utbildning Omsorg och stöd Trafik och resor Företag och näringsliv Uppleva och göra Jobb och arbetsmarknad

Nyköpings kommun redovisar ett positivt resultat för 2022. Anledningen är högre skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet landar på +212 miljoner kronor. Det är 28 miljoner bättre än budgeterat och 73 miljoner högre än förra året.

- Ett starkt resultat 2022 är väldigt viktigt för att kunna möta våra framtida utmaningar. Vi behöver ha pengar i ladorna för det ser ut att kunna bli tuffa år framöver som kommer att innebära utmaningar även om vi har en stabil ekonomi, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Färre investeringar än budgeterat

De största investeringarna som gjordes under 2022 var fortsättningen på ombyggnation och energieffektivisering av Vägporten, byggandet av Släbro skola och förskola och renovering och utbyggnad av Tystberga skola och förskola. Investeringarna låg på 432 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterade 697 miljoner. Självfinansieringen låg på 97,7 procent. kommunen lånade inga pengar till 2022 års investeringar.

Efter valet i september 2022 fick Nyköpings kommun ett nytt politiskt styre bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Fler bostäder viktigt för inflyttningen

- Det ekonomiska resultatet är nödvändigt för att klara framtida investeringar även i ett osäkert läge i omvärlden. 2022 påbörjades över 1 000 nya bostäder vilket är den högsta siffran någonsin. Nya bostäder är den viktigaste förutsättningen för en fortsatt positiv befolkningsutveckling. säger kommunstyrelsens ordförande, Urban Granström (S).

- Det är viktigt med ett bra resultat för att kommunen ska kunna fortsätta arbetet med att satsa på välfärden, tillväxten och skapandet av fler arbetstillfällen. Det har gjorts ett bra arbete med att få ut fler i arbete och studier och vi ser att allt fler också blir kvar i egen försörjning. Där ligger många av våra politiska prioriteringar, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd. Samtidigt vill vi ha ökad tillväxt inom näringslivet och ser att inflation, kostnads- och räntehöjningar riskerar att påverka både dem och kommunen.

På kommunstyrelsen 3 april och senare på kommunfullmäktige fattas beslut om bokslutet.

Några viktiga händelser under 2022

 • Rysslands invasion av Ukraina påverkade verksamheter och ekonomiska läget
 • Nyköping blev Årets Nyföretagarkommun i Sverige
 • Arlandastad Group AB övertog huvudägarskapet av Stockholm Skavsta flygplats AB
 • 1 049 nya bostäder påbörjades, vilket är rekordmånga
 • Jobbtorg har skapats för att öka självförsörjningen
 • Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat med 10 procent
 • Projektet Alla barn i skolan visade mycket goda resultat
 • Byggstart av Nyköpings resecentrum
 • En större vattenläcka vid Minninge påverkade 48 000 personer under en vecka
 • Projektet Kustledningen avslutades med god ekonomi
 • Strandparkspromenaden invigdes

Vid årets slut hade Nyköpings kommun 58 021 invånare, en ökning med 388 personer jämfört med samma tid förra året.