Meny

Lunchrapportering om Fokus nöjd kund drog fullt hus

23 oktober 2019
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra Nämnder

Kommunen jobbar intensivt för att förbättra företagsklimatet. E-tjänsterna ökar och utvecklas så att de blir enklare att utföra och samhällsbyggnadschefen öppnar dörren varje måndagmorgon för företag som vill lätta hjärtat. Det var några nyheter vid senaste företagslunchen.

En man och en kvinna i bild.

Bygglovchef Anna Hesselgren och Miljöchef Per Berggren berättade för lunchgästerna om allt det arbete som pågår nu i deras verksamheter för att utveckla och förbättra upplevelsen av kommunens service. Foto: Marianne Rynefeldt-Skog

 

Snabbare återkoppling i ärenden med tidplan, lyfta Nyköping som en miljö- och hållbarhetskommun och mer nischade dialoger gentemot branscher var Stora Mötesdagens prioriterade uppdrag till kommunen. Uppdragen ingår i arbetet Fokus nöjd kund som ska förbättra företagsklimatet.

Hållbarhetsarbetet kartläggs

En nyanställd miljöstrateg identifierar nu allt som görs inom kommunens hållbarhetsarbete. En policy är på väg att antas i kommunfullmäktige som ska säkerställa att FNs globala mål ska genomsyra det strategiska hållbarhetsarbetet och skapa en lättbegriplig röd tråd till glädje för invånare och näringsliv.

Arbetet med nischade kluster ska fortsätta utvecklas och fler ska starta, bland annat mot vård- och omsorgsföretag och plast-biokompositbranschen. VD-nätverket ska utvecklas inom tillverkning och logistik. Näringslivsenheten kommer också att bjuda in sig till företagsnätverk.

Ser över intern samverkan

Näringsliv och Samhällsbyggnad utvecklar sin samverkan inom området Mark och Exploatering, bland annat med översyn över interna samverkansprocesser och tydligare ansvarsområden. Tjänstemännen ska veta när de kan och ska kliva in i och ut ur ett företagsärende och vem som återkopplar till företaget som vill expandera eller etablera sig. Näringslivsenheten är alltid företagens första ingång.

Tillsynstaxan förtydligas

Bygglov arbetar nu med en översyn av sin skriftliga kommunikation så att den görs på klarspråk, det vill säga begriplig, enkel och korrekt. Digitaliseringen förbättras och ärenden återkopplas allt snabbare. Roboten Atom hjälper till med snabba svar innan en handläggare övertar ärendet.

Miljöenheten har tagit rygg på Bygglov för att utveckla sina etjänster. Där krävs lite större insatser för att det ska bli lätt för företagen att göra rätt. Dessutom ser de över tillsynstaxan för att göra den mer begriplig och mer förutsägbar i sin tydlighet.

Mjuka frågor utmanar

De stora utmaningarna ligger främst i de mjuka frågorna konstaterade tjänstemännen. De behöver sätta sig i kundens perspektiv och förstå vad tjänstemannens roll betyder för att hjälpa en person eller företag att göra rätt. Det interna samarbetet med rutiner och processer och arbetet att balansera mellan att ge råd och vara myndighetsutövande kräver eftertanke. Saker som enheterna också jobbar med parallellt.

Chefen tar emot företagare

Samhällsbyggnadschef Anna Selander berättade slutligen om en händelse  som får henne att avsätta varje måndagmorgon mellan kl 8-9 för möten med företagare som vill lätta på hjärtat. Telefon, Skype eller fysiska möten - välj själv. När en företagare hörde av sig för en tid sedan om sitt ärende som tagit konstiga vägar beslöt hon sig för att ge företagarna tid.

- Så vill vi inte ha det och vi måste även lära oss av de erfarenheter som ni har, sa hon. Så om ni vill dela något med mig,mejla!

Kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän

  • Samhällsbyggnadschef anna.selander@nykoping.se
  • Kommunikationschef anna.nilheimer@nykoping.se
  • Chef för Miljöenheten per.berggren@nykoping.se
  • Chef för Bygglovenheten anna.hesselgren@nykoping.se
  • Näringslivsutvecklare sofia.rydingsvard@nykoping.se
  • Chef Mark och exploatering olov.skeppstedt@nykoping.se
  • Miljöstrateg maria.branto@nykoping.se