Kommunen tar tillfälligt över driften av gästhamnen

24 januari 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Uppleva och göra

Nyköpings kommun har från 1 januari 2023 temporärt tagit tillbaka driften av Nyköpings gästhamn. För Stadsfjärden finns ett förslag på en långsiktig utvecklingen av hamnområdet, med syftet att skapa en attraktiv plats där staden möter vattnet.

"Goda förutsättningar att skapa en utvecklande plats"

- I samband med pågående detaljplanearbete i hamnen har vi goda förutsättningar att skapa en utvecklande plats för våra besökare i gästhamnen och hamnområdet. Vi rustar nu för att hitta en ny entreprenör och som kan driva denna typ av verksamhet till nästa säsong, säger Björn Fredlund ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

"Vi ser fram emot säsongen 2023"

Nyköpings Arenor inom divisionen Näringsliv, kultur och fritid kommer ansvara för driften under säsongen 2023.

- Vi ser fram emot säsongen 2023 och är glada att vi kan fortsätta välkomna båtresenärer och besökare till området. Gästhamnen är välbesökt med både internationella och nationella gäster, säger Lars Persson chef på Nyköpings Arenor.

Eftersom Gästhamnen ska drivas i kommunal regi behöver taxorna för verksamheten fastställas av Kommunfullmäktige. I underlaget som tagits fram föreslås att dessa ska kvarstå på samma nivå som säsongen 2022. Beslut sker i Kommunfullmäktige 2023-01-25.

Här finns mer information om Utveckling av Stadsfjärden.