Meny

Kommunen ordnar nattvandring i Brandkärr

28 augusti 2019
Omsorg och stöd Kommun och politik

Efter de gångna helgernas händelser i Brandkärr med stenkastning mot polis och väktare ordnar kommunen nattvandring för att bidra till att skapa trygghet i området.

Kommunen samverkar med polisen för att hantera och förebygga oroligheterna i Brandkärr. En gemensam stab med representanter från kommunens alla divisioner och polisen har varit igång sedan förra veckan.

- Vi har ett nära samarbete med polisen där vi regelbundet stämmer av läget och planerar för åtgärder, säger Henrik Lundh, funktionschef för kommunövergripande säkerhetsarbete.

Efter att polisen åter igen utsattes för stenkastning förra fredagen mobiliserade kommunen och ordnade en nattvandring i Brandkärr på lördagskvällen som lockade 30-talet personer. 

- Alla behöver hjälpas åt med att skapa trygghet i området. Synlighet och närvaro är generellt en bra trygghetsskapande åtgärd. Just nattvandring är ett bra sätt för civilsamhället att möta oroligheter genom att vara synlig och röra sig i sådana områden, säger Henrik Lundh.

Nattvandring på fredag- och lördag kväll

Kommande fredag- och lördag kväll, 30-31 augusti, ordnas nattvandring igen. 

Ett tiotal medarbetare från division Social omsorg, Kommunservice Brandkärr, Räddning och säkerhet och några av de ferieassistenter som under sommaren varit anställda på räddningstjänsten kommer vara med på nattvandringen. Även föreningar har tillfrågats att vara med. 

- Hittills har vi fått besked om att fyra föreningar ställer upp och hjälper till båda kvällarna. Vi välkomnar även allmänheten att delta. Ju fler positiva krafter desto bättre. Uppdraget till nattvandrarna är att synas och prata med folk inte att ingripa i bråk och oroligheter, det är polisens sak, säger Henrik Lundh.

Om du vill vara med och nattvandra kom till Kommunservice Brandkärr, Brandkärrsvägen 106, kl. 19.00. Det går även bra att ansluta kl. 21.00 eller 23.00. Nattvandringen pågår så länge det finns behov. Tiderna gäller både fredag kväll och lördag kväll. På Kommunservice finns kaffe, frukt och tillgång till toalett. 

Flera insatser görs för att öka tryggheten

Kommunen arbetar regelbundet med trygghetsskapande aktiviteter tillsammans med bland annat bostadsbolag, polisen och föreningar. Inte bara i Brandkärr utan även i andra bostadsområden. 

- Vi genomför trygghetsvandringar där vi ser över platser som kan upplevas som otrygga. Det handlar till exempel om att röja buskage, se över belysning och annat för att öka tryggheten i ett bostadsområde. Vi hjälper till att starta grannsamverkan som kan minska risken för inbrott och skadegörelse. Att ordna nattvandring i våra bostadsområden är också en viktig del i arbetet, säger Henrik Lundh.

Läs mer om arbetet med att skapa trygghet och förebygga brott.