Meny

Kommunen erbjuder läxläsning i samarbete med föreningar

7 november 2019

Två gånger i veckan i lokaler på Gruvans skola erbjuder Nyköpings kommun i samarbete med flera föreningar, läxläsning för elever. Läxläsningen gäller för alla ämnen och elever från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet.  

Satsningen handlar om att hjälpa elever att nå sina mål i undervisningen. Första tillfället är fredag 8 november klockan 14.30 på Gruvans skola, Brandkärr. 

- Vi hoppas att vi kan erbjuda eleverna en plats där man i lugn och ro kan fokusera på sina studier. Hemma kanske man blir distraherad av syskon, föräldrar, datorer och mobiler – här, tillsammans med pedagoger, kan vi erbjuda hjälp – dels i själva ämnet – men även i att skapa struktur och teknik för läxläsning och egna studier, berättar Ihsan Batti, resultatenhetschef och ansvarig för modersmålsundervisning och studiehandledning i Nyköping kommuns grundskolor.

Ihsan fortsätter; - Begåvning och talang har väldigt lite med goda resultat att göra. Allt beror på hur mycket man anstränger sig. Det gäller allt vi gör – inom idrott, på arbetet eller i skolan. Med bättre resultat ökar självförtroendet, därför handlar det här samarbetet också om att ge eleverna en tro på sig själva och sina framtida möjligheter.  

Tid och plats

  • Gruvans skola, Långberg på tisdagar kl.17.00 – 19.00
  • Gruvans skola, Brandkärr på fredagar kl. 14.30 – 16.30

Det kommer att vara skyltat på skolorna så att man vet vart man ska ta vägen i lokalerna.

Vid varje tillfälle är det minst 4 kommunanställda på plats, det kan vara lärare, andra pedagoger och modersmålslärare. På plats finns även ungdomsledarna från Räddningstjänsten och pedagoger eller personer från de medverkande föreningarna. 

Föräldrar, vars barn är på plats för läxläsning, är varmt välkomna att ställa upp som stöd under tiden de väntar. 

I samverkan ingår

Nyköpings kommun – division Barn Utbildning Kultur, Räddningstjänsten och Nyköpings arenor, Svenska Kyrkan, Arabiska Föreningen, Eritreanska Föreningen, Somaliska Föreningen. Fler föreningar är tillfrågade, bland annat idrottsföreningar. 

Tillhör du en förening eller studieförbund och vill delta? Du är välkomna att kontakta Ihsan Batti eller Annika Malmström.

Ihsan Batti
Resultatenhetschef på BUK 
E-post: ihsan.batti@nykoping.se
Telefon: 073 – 149 31 26

eller 

Annika Malmström
Föreningskonsulent, Nyköpings arenor
E-post: annika.malmstrom@nykoping.se
Telefon: 0155 – 45 74 36