Meny

KF 11 juni

7 juni 2019
Kommun och politik

Den 11 juni sammanträder Nyköpings kommunfullmäktige (KF). Mötet är öppet för allmänheten och börjar klockan 19 i stadshusets A-sal.

 

Bland annat årsredovisningen för 2018 är uppe för beslut. Även flera av de taxor som beslutas om under kommunstyrelsemötet den 10 juni ska klubbas även på KF.

Mötet inleds med allmänhetens frågestund då det finns tillfälle att fråga politikerna om olika ämnen. KF tar även ställning till inkomna medborgarförslag.

Länk till kallelsen med samtliga punkter på dagordningen.

Välkommen att delta i mötet från åhörarplats!