Meny

Justeringar i tidtabeller och extrabussar

31 oktober 2019
Trafik och resor

Efter terminsstart är resandet alltid lite annorlunda jämfört med innan sommarlovet. Nya resenärer tar plats på bussarna och resvanor förändras. I år har det varit trångt på ett flertal turer från landsbygden och in till Nyköping vilket har lett till att resenärer har fått stå upp under färden. Åtgärder görs nu för att förbättra situationen. Hitta förändringarna lättast i Sörmlandstrafikens app.

Sörmlandstrafiken, Nobina och Nyköpings kommun har efter terminsstarten efter sommaren tillsammans studerat resandestatistik och identifierat mönster för några bussavgångar på landsbygden, där det ofta förekommer stående i bussarna. Ett antal justeringar i trafiken görs redan från och med 4 november. Du hittar förändringar i tidtabellerna längre ner. 

Viss möjlighet att sätta in extrabuss

Vid enstaka tillfällen kan det tyvärr vara oundvikligt att resenärer får stå under resan eftersom bussarna är öppna för alla att resa med och resandet varierar dag för dag. Nobina har en viss beredskap att omedelbart kunna sätta in extra fordon, men eftersom kommunen har en stor geografisk yta är det inte säkert att extrafordonet finns i närheten på exakt den plats där bussen är full. Detta är en balansgång i planeringen och hanteringen, men sedan skolan startade i slutet av augusti finns det nu bättre kännedom om resmönstren och behoven.  

Tänk på det här som resenär:

  • Har du möjlighet att välja restid? En tidigare eller senare buss har ofta fler lediga sittplatser. 
  • Kommer det in flera bussar samtidigt? Välj den buss som chauffören hänvisar dig till.
  • Går två bussar två olika vägar till slutdestinationen? Visa tydligt för chauffören vilken du buss du måste åka med.
  • Använd sittplatsen för att sitta, låt inte din väska ta upp en sittplats.
  • Blockera inte sittplatsen längst in genom att sitta på den yttre.
  • Stå inte i bussen om det fortfarande finns lediga sittplatser. 
  • När du sitter, använd alltid bältet. 

De nya tidtabellerna börjar gälla nu efter höstlovet och gäller minst fram till det ordinarie tidtabellsskiftet den 14 december:  

759 från Gnesta: båda skolterminsavgångarna mot Nyköping avgår samtidigt från Gnesta Busstation kl 7.20. Båda bussarna fortsätter ända till hållplats Gripenskolan. En tur har tidigarelagts och en tur har förlängts.  

563/590 från Jönåker: Buss 590 avgår 4 minuter senare för att gå samtidigt som 563 från Jönåker. Båda bussarna fortsätter ända till hållplats Lennings väg i Nyköping (Tessinområdet) via Hamnen. Från Enstaberga, Svalsta och Bergshammar finns fler bussar att välja. 

561 från Nävekvarn/Buskhyttan: Direktbussen mellan Nävekvarn och Nyköping och den buss som går via via Buskhyttan går samtidigt från Nävekvarn (kl 7.28 likt idag). Skyltning på bussen visar vilken som går direkt. Passagerare och förare hjälps åt att fördela resandet på de två bussarna för att ha kvar utrymme på Buskhyttanbussen för de som kliver på där. 

Från Tystberga är också vissa bussar mer fulla än andra. Här arbetas det med tidtabellsjusteringar som behövs efter den 15 december tillsammans med en lösning för hur resenärerna bättre ska fördela sig mellan olika bussar. Reser du med buss i Tystberga, och har möjlighet att välja tid när du reser? Fundera om du kan ta en annan busslinje eller tidigare/senare avgång.  

Hitta förändringarna i appen, reseplaneraren och hos Servicecenter

Förändringarna finns i reseplaneraren och i Sörmlandstrafikens app. Kontakta alltid Servicecenter på Sörmlandstrafiken för att få hjälp med din resa eller om något inte fungerat som du hoppats på kring din resa. www.sormlandstrafiken.se