Jobbtorgsanställda är en stor tillgång

4 maj 2023
Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad Omsorg och stöd Företag och näringsliv Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad

Jobbtorg heter verksamheten i Nyköpings kommun som nu får ut allt fler personer i arbete inom kommunens olika divisioner. För knappt ett och ett halvt år sedan tog kommunstyrelsen beslutet att inrätta 100 praktikplatser inom kommunens verksamheter. Nu är verksamheten i full gång och allt fler anmäler att de kan ta emot en arbetsmarknadsanställd.

De är uppskattade, synliga och efterfrågade och tycks trivas och känna sig behövda. Många arbetsmarknadsanställda har berättat vad jobbet betyder för dem den senaste tiden. På Rosvalla jobbar många av dem och håller koll på både fastighet, besökare och eventuell skadegörelse. Deras jobb finns i skolan, i vården, i administrationen och inom den tekniska divisionen.
 
– Vi trivs så bra på Rosvalla och lär oss många olika uppgifter. Förut förstod jag inte alla maskiner eller de olika hallarna, men nu förstår jag allt, säger Mohamed Adil Ahmed, som har en arbetsmarknadsanställning på Rosvalla. 
 

En del väljer studier

Tjänsterna är tidsbegränsade till ett år och innan det blir aktuellt har personerna fått en individuell handlingsplan där deras förutsättningar kartlagts. Det är en process med coachning som kan väcka många funderingar hos individerna. En del går inte vidare till en arbetsmarknadsanställning, de kanske söker en utbildning istället. Arbetsmarknadsanställningen föregås av en kortare praktik, därefter kan den övergå till en arbetsmarknadsanställning i ett års tid. Jobbtorg och Arbetsförmedlingen ansvarar för lönestödet.

 
Alla arbetsmarknadsanställda får en egen handledare och de medarbetare inom kommunen som erbjuder sig att bli handledare för att lotsa sin nya kollega, premieras med 500 kr i månaden för merarbetet. De utbildas först av Skolverket eller av Campus. 
 

Kan lösa kompetensbristen

– Vi ser det här som en del av en lösning på kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, säger Victor Eriksson-Gonzalez, områdeschef, Individ- och Familjeomsorgen. Det blir win-win för alla parter och vi har fått bra snurr på Jobbtorgs verksamhet. Med Tillväxt Nyköping och det uppdrag kommunstyrelsen gett dem ser vi fram mot samverkan senare i höst när de är igång. Vi kommer att utveckla vårt samarbete med sociala företag och hoppas att Tillväxt Nyköping kan bidra till att det blir lättare för arbetslösa att få arbete inom näringslivet.

 

Nytt arbetssätt har växt fram

De som kan få jobb via Jobbtorg är personer som står långt från arbetsmarknaden. De kan ha språkproblem och tidigare jobberfarenheter som är svåra att matcha på den svenska arbetsmarknaden. I samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen har en lösning växt fram där kommunen tar arbetsgivaransvaret. Tillsammans med fackförbundet Kommunal och kommunens centrala HR-avdelning har parterna nu skapat en tydlig arbetsprocess som rör arbetsmiljöansvar, försäkringar och handledarskap bland annat, samt ett tydligt avtal för anställningar och arbetsmarknadsåtgärder. De som inte kan få anställning kan komma att erbjudas andra individuellt anpassade insatser.

 
Det är inte möjligt att som enskild person själv söka till Jobbtorg. Vägen in till Jobbtorg går via Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenenhet. Jobbtorg flyttar snart sin verksamhet till Västra Kvarngatan i nygamla lokaler. Där finns gott om utrymme för coachning individuellt och i grupp, kurser i CV-skrivande och utrymmen för viktiga samverkansaktörer.