Järnvägsplan Sillekrog-Sjösa ute för granskning

7 november 2022
Bo, bygga och miljö Trafik och resor

Mellan den 4 november och 4 december kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för sträckan Sillekrog-Sjösa. Det är Trafikverket som genomför granskningen.

Ostlänken inom Nyköpings kommun sträcker sig från Sillekrog i norr till Stavsjö i söder. Här planerar Trafikverket att bygga ny stambana, en bibana via Nyköpings tätort. Tillsammans med kommunen byggs också nya resecentrum i Nyköping och vid Skavsta.

Nu är det dags för granskning av järnvägsplanen för sträckan Sillekrog-Sjösa. Det är sista steget innan planen skickas för fastställelseprövning. Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön.

Sträckan Sillekrog-Sjösa är cirka 19 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. På denna sträcka planerar Trafikverket inga stationer eller tunnlar. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Bank innebär att järnvägsspåren går på en vall ovanför marknivån med bankslänter ned mot sidorna. Skärning innebär att järnvägsspåren går i nedsänkt läge under marknivå.

Här kan du ta del av granskningshandlingarna

  • På Trafikverkets webbplats, gå in under "Nyköping" och "Aktuella handlingar".  
  • Nyköpings kommuns reception, Stadshuset, Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna Strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter till Trafikverket 

Senast den 4 december 2022 vill Trafikverket ha dina synpunkter via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer: TRV 2014/72086.