Meny

Inventering av sopkärl ska förbättra avfallshämtningen

2 september 2021
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Under hösten kommer alla avfallskärl att få en tagg och en etikett med streckkod. Kärlen kommer sedan att läsas in och ge aktuella uppgifter i Renhållningens kundregister, vilket ska leda till bättre service. Arbetet pågår under september och oktober. Alla abonnenter uppmanas att låta avfallskärlen stå synliga under perioden.

Renhållningen inventerar alla kärl för att kunna uppdatera kundregistret med rätt uppgifter om kärl, adresser och koordinater. Taggningen innebär att varje tömning kommer att registreras automatiskt framöver. Det ska leda till bättre service för kunderna.

- När vi är klara med inventeringen och taggningen kommer varje tömning att registreras av sopbilen. Då minskar risken att missa tömningar och det ger oss bättre möjligheter att svara på kundfrågor kring abonnemangen, förklarar Emelie Nylund, renhållningschef i Nyköpings kommun.

Kärlen bör stå synliga och tillgängliga under september och oktober

Det är ett externt bolag som utför inventeringen, och deras besök kommer inte alltid att sammanfalla med de ordinarie hämtningsdagarna. De abonnenter som har villa, radhus eller fritidshus med eget abonnemang (med avfallskärl) får gärna underlätta genom att låta kärlen stå synliga från vägen, och tillgängliga, under september och oktober.

- Vi har förståelse för att inte alla kan låta kärlen stå synliga under hela perioden, av olika skäl. Men de som kan hjälpa oss med detta kommer att underlätta mycket för oss. Om vi inte hittar alla kärl får vi försöka hantera dem vid ett senare tillfälle, säger Emelie Nylund.

Även de avfallskärl som redan har en tagg och etikett ska inventeras och behöver vara åtkomliga. Informationen ska läsas in på nytt för att se att adress, koordinater och andra uppgifter om abonnemanget stämmer.

Boende i flerfamiljshus med gemensamt miljörum kommer inte att beröras i samma utsträckning. Även de kärlen ska inventeras, men de är åtkomliga utan att någon behöver ställa fram dem.