Meny

Integrationspedagoger och ungdomsledare för trygghet – två nya satsningar

18 september 2019
Barn och utbildning Omsorg och stöd Kommun och politik Barn och utbildning - Grundskola Barn och utbildning - Gymnasium Omsorg och stöd - Familj, barn och ungdom Kommun och politik - Politik och demokrati

Arbetet med att förbättra integrationen i Nyköping fortsätter. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att finansiera integrationspedagoger och ungdomsledare med statliga bidrag. 

Under sommaren var fyra ungdomar anställda på räddningstjänsten. Deras uppdrag var att skapa aktiviteter och relationer till barn och unga i våra bostadsområden. Arbetet var lyckat och bidrog till att öka tryggheten i miljöer där barn och ungdomar är på sin fritid.

- Ungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb i samverkan med räddningstjänsten. Detta är en av flera satsningar vi gör för att förbättra integrationen i Nyköping, säger Torbjörn Olsson (C), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har därför beslutat att 500 000 kr ska avsättas till ungdomsledare från statsbidraget för integration som kommunen fått för 2019. Pengarna ska användas till löner och till att finansiera aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen under höstterminen och höst- och jullovet. 

Integrationspedagoger – en brygga mellan skola och socialtjänst

Ett nytt team av fyra integrationspedagoger, två från division Barn Utbildning Kultur och två från division Social omsorg, ska hjälpa till att bygga broar mellan skola och familj. Sedan tidigare har division Social omsorg ungdomsstödjare anställda men de har inte haft möjlighet att samverka med skolan i den utsträckning som behövs

Integrationspedagogerna blir nu en extra resurs som kan hjälpa eleverna i skolvardagen, bygga relationer med vårdnadshavare och hjälpa till i eventuella kontakter med socialtjänsten.

Annelie Danling Brash är förstelärare och samordnare för nyanlända elever på Nyköpings högstadium sedan många år. Hon är en av de fyra personer som ska ingå i teamet av integrationspedagoger.

- I Brandkärr bjuder vi i höst in föräldrar till förmiddagsträffar för att diskutera och reflektera över olika frågor, dels sådana som berör skolans roll och värdegrund och hur utbildningssystemet fungerar, men även större frågor som individens roll och ansvar i samhället. Genom samtalen vill vi skapa tillit och bygga långsiktiga relationer med personerna vi träffar. Det är en början, som jag ser det, säger Annelie Danling Brash. 

Gemensamt har man identifierat ett antal områden som berör bägge verksamheterna, men där man har olika ingångar och plattformar för att nå elever och vårdnadshavare. Målet är att kartlägga faktorer som långsiktigt bidrar till en bättre integration i Nyköping.

- Vi inom skolan är bra på att utbilda, och vi når både elever och föräldrar genom våra kontaktytor. Många av våra pedagoger har stor erfarenhet av att möta nyanlända elever och av olika typer av integrationsutmaningar som har med skola och utbildning att göra. Social omsorg har i sin tur helt andra ingångar, och tillsammans kan vi jobba mer effektivt, säger Henrik Eriksson, projektansvarig skolchef på division Barn Utbildning Kultur.

De gemensamma områden som har identifierats av divisionerna är till exempel: Hedersrelaterat våld, könsstympning, kartläggning, demokrati/värderingar och jämlikhet/jämställdhet.

- Vi behöver bryta de strukturer som finns idag, som bidrar till ett segregerat samhälle. Ett första steg är att titta på hur det faktiskt ser ut, att uppmuntra till att bryta mönster för att hitta nya lösningar och att börja samtala med lokala aktörer. Tanken är att arbetet bygger tillitsfulla relationer som leder till motivation och förändring. Det är ett delvis nytt sätt att jobba på som är absolut nödvändigt idag, säger Glenn Andersson, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen på division Social omsorg.