Meny

Inspektören som utgår från att allt är möjligt

9 oktober 2020
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nyköpings kommun jobbar mycket med att förbättra service, bemötande och god upplevelse av ärendehanteringen och betygen blir allt bättre. En av dem som gör det är byggnadsinspektör Kjell Hagberg, som själv har erfarenhet av företagande inom byggbranschen.

man framför grönska

Kjell Hagberg, myndighetsperson på Bygglovenheten som inte känner sig "fyrkantig."

Han är snickaren som bytte jobb och blev byggnadsinspektör. Med sin erfarenhet av byggbranschen har han lätt att förstå vad service och bemötande betyder för dem som ansöker om bygglov, både privatpersoner och företag.

- Jag jobbar helst i kontakt med människor, telefonen är mitt bästa verktyg. På 15 minuter i ett möte eller på telefon, kan du lösa sådant som annars kan ta massor av tid och frustration.

Kjell nöter ofta stigen mellan Stillehuset och Näringslivets hus där företagare väntar med komplicerade bygglovfrågor. Det är ofta snabba möten som kan lösa mycket.

- Jag menar att våra utmaningar som myndighetshandläggare är att utgå från förhållningssättet att allt är möjligt - inom de lagar vi hanterar. Som representant för en myndighet finns fördomen att man är ”fyrkantig”, att vi hellre säger nej än ja, men vi har ju faktiskt kompetens som kan hjälpa folk att förstå hur de ska kunna lösa sina behov utan att vi fungerar som konsulter.

Digitaliseringen har förändrat allt

Han kom till Nyköpings kommun 2018 och under tiden har det hänt mycket på Bygglovenheten. Digitaliseringen som påbörjades 2018 har inneburit att så gott som all hantering av ärenden nu sker digitalt och via e-tjänster. Roboten Atom ger bygglovsökande direkta svar och beskriver nästa steg i hanteringen. Han påpekar att Klarspråksarbetet med enklare språk i skrivelser och mer motiveringar i beslut, sparar mycket tid och leder till bättre bemötande.

I samband med förändringen blev det en viss omsättning på medarbetare och många gick i pension. Mångårig kompetens försvann och Kjells roll förändrades till en samordnarfunktion som coachar kollegor och kvalitetssäkrar pågående ärenden. Det är ett led i att utveckla servicen och effektiviseringen av Bygglovenhetens arbete. Så klättrar också Bygglov allt bättre i NKI-poängen och får allt fler nöjda kunder.

Dukat bord lotsar företagen

- Min dörr är alltid öppen för kollegorna och vi delar ärenden och erfarenheter för att få till en smidig hantering. Om vi tolkar lagen olika brukar jag få sista ordet, skrattar han. Dukat bord gillar han bäst. Då får företag med komplexa frågor träffa handläggare inom olika myndighetsområden. De får lotsning och svar på en massa frågor och sammanhang på en gång.

- Jag vet hur det är i byggsvängen, det finns ingen tid över för att vänta, de vill agera direkt. Så jag tar ofta förmöten och är noga med återkopplingen. Det är lite av en käpphäst, vi på Bygglov ska återkoppla snabbt för att de sökande ska kunna komma till beslut och startbesked.

 

Om Bygglovenheten

Antal anställda: ca 18 varav 10 handläggare

NKI-betyg från företagen: 2018 65 p, 2019 72 p (NKI - nöjd kund index)

Tillgänglighet: Kvällsöppet på torsdagar för bokade besök kl 15-19

Upplever nu: Stort tryck på enfamiljshus, tomter har bland annat släppts i Örstigsnäs, Stigtomta och Stenbro.