Meny

Inkludering inom idrotten kräver förändring

27 februari 2020
Barn och utbildning Kommun och politik

Många föreningar i Nyköping bedriver ett bra integrationsarbete inom sina föreningar, visar en ny rapport. Men den konstaterar också att det är viktigt att fundera över hur engagemanget blir hållbart över tid och inte stannar vid tillfälliga projekt.

Inkludering och integration inom idrott handlar både om etnicitet, ekonomisk ojämlikhet, funktionsnedsättningar och kön. En rapport som tagits fram av RF-SISU Sörmland på kultur- och fritidsnämndens uppdrag visar att det finns många goda exempel i Nyköping.

Många bra exempel

Några som nämns är Onyx innebandys En tröja för alla, Gympa för kvinnor på Friskis och Svettis (inriktat mot kvinnor boende i Brandkärr), Nyköpings simningssällskaps Simning för unga, Aikido för tjejer, Nyköpings Bushido, och Hargs kickers som i över 30 års tid inkluderat barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i sin verksamhet.

Rapporten nämner också andra samarbetspartners som Ung i Brandkärr, Somaliska föreningen och Instagramkontot Bo i Brandkärr som konstant marknadsför en mer positiv bild av Brandkärr.

Långsiktighet är viktig

Men utmaningen ligger i att skapa förändring över tid där idrottssvaga områden görs till idrottsstarka. I Brandkärr är bara 23 procent av barnen föreningsaktiva, medan 79 procent av barn och unga i Rosenkälla, Bryngelstorp och centrum tillhör en idrottsförening.

En av de tillfrågade föreningarna konstaterar ”Det viktigaste som vi som idrottsförening kan göra är att ha en verksamhet som tilltalar och möjliggör för alla som vill delta. Vara en öppen verksamhet kan betyda att organisationen måste ändras för att fler ska känna sig välkomna.”

Några viktiga faktorer för att verka för en idrott för alla är att ha en plan och strategi för inkluderingsarbete, få med fler föräldrar, samverka, marknadsföra på nya sätt och utbilda.