Meny

Ingen risk för strålning vid brand i Studsvik

8 november 2019

Uppdaterad kl. 17.05: Branden i smältanläggningen på Cyclife Sweden AB på Studsvik pågår fortfarande. Titanet som brann är släckt och under kontroll men byggnaden brinner fortfarande.

Vid 18-tiden på torsdagskvällen började det brinna i Cyclife Sweden AB:s smältanläggning för lågaktivt avfall. I början brann det i en 20 tons titanklump men den är nu släckt och under kontroll. Under fredagen arbetade 30 brandmän, från både Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund, med att släcka branden i byggnaden.

Branden släcks utifrån, uppifrån från taket. Då läget forbättrats under fredageftermiddagen har brandmän och befäl från Södertörns brandförsvarsförbund lämnat platsen. Sörmlandskustens räddningstjänst fortsätter släckningsarbetet och kommer vara kvar hela natten. 

Strålskyddstekniker från Strålskyddsmyndigheten gör kontinuerligt mätningar, i marken, i luften och på personal, för att se om det finns några förhöjda strålningsnivåer på brandplatsen eller på längre avstånd. Det finns ingen risk för varken allmänheten eller de som arbetar med släckningsarbetet.

Vinden ligger i nordvästlig riktning, vilket betyder att röken från branden förs ut över Östersjön och inte in mot land. 

Inga personskador har inträffat.