Meny

Tävlingsstopp - men ledarledda träningar går bra

19 februari 2021

Ungdomar upp till 18 år får träna men inte delta i tävlingar, cuper eller serier. Ledarledd träning är däremot välkommen liksom alla rörliga fritidsaktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun fattade den 5 februari 2021 beslutet att stänga alla idrottshallar i kommunen från den 8 februari, ett beslut som gäller tills vidare.

Det grundar sig på hur omfattande spridningen av covid-19 är samt på bedömningen om det finns förutsättningar att hålla dem öppna på ett smittsäkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd. Undantag är skolverksamhet, elitidrott, företag, organisationer och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning som bedriver organiserad verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare.

Ingen uthyrning sker heller till privatpersoner, endast till ledarledd tränings- och idrottsverksamhet. Beslutet är fattat i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner samt Riksidrottsförbundets riktlinjer.

Informationen vidarebefordras till föreningar på uppmaning av smittskyddet i Region Sörmland.