Meny

Horsvik är under utveckling

27 juni 2019

Nyköpings kommun äger Horsviksområdet som ligger vid Studsvik. Just nu rustas området upp för att bli tillgängligt för medborgarna.

Horsvik ligger vackert vid kusten, ca 3 mil från Nyköping. Här kan du uppleva ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman där tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Horsvik bjuder framförallt på öppna artrika marker med betande får men här finns också en gammal tallskog, några hus, ett båthus och ladugårdar som bildar ett gårdsområde. Stora delar av landområdet är skyddat som Natura 2000-område.

Vad händer just nu i området?

- Vi har rustat upp stängslen, placerat ut bänkbord och ser just nu över byggnaderna. Upprustning av den äldsta ekonomibyggnaden görs under sommaren och av säkerhetsskäl ska man inte gå nära byggområdet, säger Elin Hultman, ekolog på Samhällsbyggnad.

Hitta hit och parkering

Horsvik ligger direkt norr om Studsviks brygga, sydost om Studsvik och Hagavägen. Två kilometer rakt norr om Naturum Stendörren.

Horsvik har i dagsläget ingen egen parkering och parkeringen vid Studsviks brygga är privat. Närmaste parkering finns vid Stendörrens naturreservat. Buss 554 tar dig från Nyköping till Studsvik och sedan är det 800 meters promenad ner till området. När Lantmäteriets fastighetsreglering är klar kommer besöksparkering och tydligare skyltning att anläggas i området.

Om du besöker området – tänk på detta

Ett antal tackor med lamm betar i området så tänk på att eventuell hund bör vara kopplad och att stänga grindar efter dig.

Kontakt för frågor

Ekologer, Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten
Tfn vxl 0155-24 80 00