Meny

Högstadiet övergår till distansundervisning

7 januari 2021

Nyköpings högstadium stänger sina fysiska lokaler mellan 11 januari och 24 januari. All undervisning sker istället på distans under perioden. Beslutet fattades idag av skolans huvudman på inrådan av regionens smittskyddsläkare.

Information om distansundervisning skickas ut till alla vårdnadshavare med barn på Nyköpings högstadium idag. Samma information finns även tillgänglig på webben.

Skolans ledning och personal förbereder nu för distansundervisning via digitala verktyg med start på onsdag 13 januari. Under måndagen och tisdagen kan eleverna komma till skolan och hämta upp skolmaterial. De kommer också att kunna förbeställa och hämta ut matlådor två gånger i veckan.

På högstadiets webbplats finns detaljerad information om hur distansundervisningen kommer att gå till, hur det funkar med matlådor samt hur du kommer i kontakt med personal och elevhälsa.