Meny

Hemtjänsten inför mathandling via nätet

6 september 2019
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Hjälp i hemmet

Vård- och omsorgsnämnden i Nyköpings kommun kommer den 12 september att ta ett politiskt beslut om att påbörja en upphandling av nätbaserade matinköp inom hemtjänsten.

Hemtjänsten i Nyköping har idag ungefär 1 100 kunder varav hälften får hjälp med att få mat levererad hem. Idag levererar hemtjänstens personal mat både till fots, cykel och med bil. 

Under en längre tid har kommunen jobbat med ett förslag om att gå över till att handla mat till sina kunder via nätet. Det innebär att personalen sitter tillsammans med kunden och via en platta beställer mat på nätet. Leverantören av tjänsten tar emot beställningen, plockar ihop varorna och levererar dessa till kunden.

En arbetsgrupp har bland annat gjort studiebesök i andra kommuner som infört detta för att diskutera och se hur det fungerar.

- Det vi såg var att kunden blev mer delaktig i sina inköp. Genom plattan kan kunden både se och läsa om produkterna och det gavs större valmöjligheter när man själv får sitta och välja i utbudet. Vi såg även att det öppnade upp för att våga prova nya produkter som har större näringsvärde än det man tidigare fått hemburet till sig, säger Lina Ekdal, enhetschef inom hemtjänsten.

Kommunen räknar även med att införandet av näthandel har en ekonomisk fördel. Tiden det tar för personalen att åka och handla kostar mer för kommunen att än att köpa tjänsten av en leverantör. 

- Det kommer bli en positiv utveckling för undersköterskorna vad gäller deras arbetsmiljö i att slippa hantera kontanter och att bära tungt. Istället kommer våra de kunna arbeta mer kvalificerat och fokusera mer på omvårdnad än på rena serviceåtaganden som går att lösa på bättre sätt. Vi behöver ta ansvar för våra undersköterskors arbetsmiljö och anpassa oss efter hur dagens samhälle ser ut. Både brukare och anhöriga har efterfrågat inköp av mat via nätet och flera av våra kunder beställer redan sin mat på det sättet, säger Sofia Amloh, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden i Nyköping.

Det nya arbetssättet är tänkt att införas i hemtjänsten efter första kvartalet av 2020. Fram till dess ska upphandling av leverantör göras, kunder ska informeras och personal ska utbildas. 

- Självklart kommer vi fortsätta att erbjuda stöd till de kunder som kan gå och handla själva. Däremot kommer de som vi idag går och handlar åt gå över till att beställa sin mat via nätet, säger Sofia Amloh.

Fakta

  • En upphandling av tjänsten kommer genomföras under hösten.

  • Planerad start efter första kvartalet 2020.

  • Istället för hantering av kontanter och kort kommer kunden att få en faktura över sina inköp.

  • Mathandel via nätet införs för de kunder som idag har hemtjänst där personal går och handlar och bär hem maten åt kunden.

  • De kunder som kan gå och handla själva kommer att fortsätta med det.