Meny

Hastigheter sänks för säkrare vägar

11 december 2019

Måndag den 16 december sänks den högsta tillåtna hastigheten på Arnöleden, Örstigsleden, del av Kanntorpsvägen och del av Strandstuguviksvägen. Hastigheterna sänks för att öka trafiksäkerheten nu när områdena fått tätare begyggelse.

Nu sänks hastigheterna på Arnöleden, Örstigsleden, del av Kanntorpsvägen och del av Strandstuguviksvägen. På en del av Strandstuguvikvägen höjs hastigheten. Bebyggelsen har blivit tätare och hastigheten måste sänkas för de oskyddade trafikanternas säkerhet.

- Det är tätare bebyggelse och höga hastigheter som gör att vi måste ändra gränserna på vissa sträckor. Vi jobbar för att trafikmiljön ska bli så säker och smidig som möjligt, säger Tommy Carlsson, gatuchef i Nyköpings kommun.

På Arnöleden sänks den högsta tillåtna hastighet från 60 km/h till 40 km/h från Hamnvägen till 80 meter söder om Strandparksvägen. Anledningen till hastighetssänkningen är att området kring Myntan har förtätats vilket har lett till mer belastad korsning mellan Arnöleden och Strandparksvägen, dessutom har siktförhållandena försämrats. Övergångsställe över Arnöleden i höjd med Strandparksvägen upplevs också som osäkert på grund av höga hastigheter.  

-   Vi har själva sett och även fått synpunkter på platserna som vi nu åtgärdar. De nya hastigheterna börjar gälla den 16 december, säger Tommy Carlsson, gatuchef i Nyköpings kommun.

På Örstigsleden sänks hastigheten från 60 km/h till 40 km/h mellan en punkt 60 meter öster om Arnöleden och Strandstuguviksvägen. Ett flertal korsningar och planpassager för oskyddade trafikanter är osäkra och hastigheten behöver sänkas.

Även på Kanntorpsvägen upplevs vägen som osäker på grund av höga hastigheter. Mellan Strandstuguviksvägen och 15 meter öster om Blåbärsvägen sänks hastighet från 60 km/h till 40 km/h.

På Strandstuguviksvägen, väster om Solanumvägen till öster om Hasselbacksvägen, sänkshastigheten från 50 km/h till 40 km/h. På sträckan bortanför skolan öster om Byfjärdsvägen och vidare österut mot Örstig höjs hastigheten från 50 km/h till 60 km/h. 

Här hittar du kartor över sträckorna som berörs.