Härbärge med dagverksamhet tar form

7 mars 2019
Omsorg och stöd

Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission har enats kring drift av det planerade härbärget. Enligt förslaget ska det bli två verksamheter – dels härbärget med plats för tio nattgäster, dels en dagverksamhet med olika typer av stöd för socialt utsatta.

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun ökar. Ett härbärge behövs för att människor som inte är inskrivna hos socialtjänsten ska kunna få sova inomhus. Målsättningen är att verksamheten ska kunna öppna under hösten 2019.

Det förslag till upplägg som Stadsmissionen och kommunen gemensamt arbetat fram väntas tas upp på Socialnämndens möte 14 mars. Förslaget innebär i korthet:

Härbärge

Härbärget ska ha plats för tio personer och vara öppet årets alla dagar klockan 19.00-8.00. Målet för härbärget är att erbjuda:

  • En tillfällig och trygg sovplats
  • Dusch, tvätt och klädbyte
  • Ett varmt mål mat
  • Möjlighet att få samtala kring sin livssituation
  • Samhällsinformation och hjälp med vård- och myndighetskontakter

Dagverksamhet

I direkt eller nära anslutning till härbärget ska det också finnas en dagverksamhet som ska hålla öppet vardagar klockan 8.00-16.00. Verksamheten ska erbjuda en trygg gemenskap, möjlighet till samtal och motivationsinriktat stöd samt hjälp med myndighetskontakter.

Ansvarsfördelning och finansiering

Stadsmissionen ansvarar för driften av såväl härbärge nattetid som dagverksamhet. Kommunen står för personalkostnaden för hela verksamheten med cirka 3,7 miljoner kronor per år. Stadsmissionens insats är cirka 2,1 miljoner kronor per år för drift och omkostnader.

- Vi är flera aktörer som tar ansvar, tack vare det kan vi erbjuda ökad trygghet i Nyköping för den här gruppen utsatta personer. Det känns väldigt bra. Stadsmissionen har lång erfarenhet och upparbetade metoder för att bedriva verksamheter av det här slaget, de är varmt välkomna till Nyköping, säger Marjo Gustafsson, ordförande i Socialnämnden i Nyköpings kommun.

- Så snart vi hittat lämpliga lokaler kommer vi att börja rekrytera personal. Vi ser att vi som Stadsmission behövs och kan göra skillnad i Nyköping, säger Tomas Lindroos, direktor för Eskilstuna Stadsmission.

Det samarbete som Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission ingår kallas för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Det bygger på att parterna gemensamt kommer fram till och är överens om bland annat verksamhetens innehåll, mål och finansiering.