Nya ordföranden i kommunens nämnder

15 december 2022
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

Nu står det klart vilka personer som blir nämndordförande i Nyköping för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026. Besluten fattades i kommunfullmäktige 13 december.

nyk_namndordforande_2022.jpg
Här är nya nämndordförandena i Nyköpings kommun. Från vänster: Tommy Jonsson (M), Carina Wallin (S), Torbjörn Kock (S), Johan Wachtmeister (M), Anniola Nilsson (M) och Björn Fredlund (S).

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde, till exempel utbildning, kultur och miljö. I Nyköping finns sex verksamhetsnämnder.

Barn- och ungdomsnämnden

Torbjörn Kock (S), ordförande, Anki Hartmann (M) 1:a vice ordförande och Bo Österberg (SD), 2:a vice ordförande.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Johan Wachtmeister (M), ordförande, Sahro Hashi (S), 1:a vice ordförande och Erik Häggblom (KD), 2:a vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden

Björn Fredlund (S), ordförande, Fredrik Sjöberg (M), 1:a vice ordförande och Thomas Hallgren Böhlmark (L), 2:a vice ordförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tommy Jonsson (M), ordförande, Jonas Wallin (S), 1:a vice ordförande, Stefan Landmark (KD), 2:a vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden

Carina Wallin (S), ordförande, Fredrik Dahlin (M), 1:a vice ordförande, Ann-Marie Eriksson (SD), 2:a vice ordförande.

Socialnämnden

Anniola Nilsson (M), ordförande, Emma Mellberg (S), 1:a vice ordförande, Åsa Berg (L), 2:a vice ordförande.

Läs mer om verksamhetsnämnder och övriga nämnder här.