Information om händelser på Gruvans skola, Långberg

15 februari 2019
Barn och utbildning

Personal på Gruvans skola, Långberg har blivit uppmärksammade på att elever på skolan misstänks ha sexuellt trakasserat och ofredat andra elever på samma skola. Det handlar om flera olika incidenter som skett på och utanför skoltid. Polisanmälningar är gjorda och socialtjänsten är inkopplad.

Skolan har haft möten tillsammans med socialtjänst, polis och kommunens räddning och säkerhet för att hantera situationen och ta fram lösningar på både kort och lång sikt.

Skolan ser mycket allvarligt på det som har hänt. Elever har blivit avstängda och samtal med berörda vårdnadshavare har genomförts. Information till samtliga föräldrar har skickats ut från tillförordnad rektor.

Utredningar pågår och av sekretess och hänsyn till alla inblandade så finns ingen mer information i nuläget.