Grindar på förskolor ses över efter incident

11 november 2022
Barn och utbildning

I måndags skedde en incident på förskolan Träffen. Under en utevistelse lyckades ett barn ta sig förbi två stängda grindar då en säkerhetskedja inte var påhakad. Barnet gav sig i väg från förskolans område men hittades efter en kort tid. Säkerhetsrutinerna ses nu över för att minimera risken att det kan ske igen.

- Vi ser väldigt allvarligt på att det kunde hända och har redan åtgärdat flera saker. Enligt vår rutin så larmades polis till platsen snabbt, men de hann inte påbörja sitt letande innan barnet hittats med hjälp av en person på Hjortensbergsbadet. Vi är jättetacksamma för att personen direkt tog kontakt och såg till att barnet kunde lämnas över till vår personal som var i närheten, säger Linda Larsson, rektor för Träffen.

Efter händelsen skrevs en tillbudsanmälan och uppföljningsmöten har skett med medarbetare och chefer. Alla vårdnadshavare på förskolan har fått information om händelsen. Grindarna på förskolan har nu setts över och stärkts upp med ytterligare en säkerhetskedja. Nya skyltar har satts upp för att påminna vårdnadshavare och andra att alltid haspa grindarna.

- Alla som passerar en grind på en förskola har ansvar för att grindarna alltid stängs och haspas så att inga barn kan ta sig ut. Som extra säkerhet har vi alltid en vuxen som har särskilt ansvar att hålla uppsikt över grindarna ut mot gatan, säger Linda Larsson.

Det finns redan en rutin för att personal ute på gården har ansvar för ett begränsat antal barn och att de ska räknas in regelbundet. Barngrupperna delas upp så att inte alla barn är på samma gård samtidigt.

- Vi ser att alla rutiner har följts i det här fallet, men ibland är inte det tillräckligt. Vi tar lärdom av en sådan här händelse och ser om det är något mer vi kan göra. Vi ser nu över grindar på samtliga kommunala förskolor men tittar också på våra andra säkerhetsrutiner så att all personal är uppdaterad på vad som gäller. Alla ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss. Säkerhet är vår högsta prioritet och vi gör vårt yttersta för att förebygga olyckor och incidenter, säger Ewa Björnfoth, skolchef för förskolan.