Gräsytor som foderproduktion

27 juni 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Natur och mark Bo, bygga och miljö - Djur och lantbruk

På grund av den torka som råder nu omvandlar Nyköpings kommun gräsytor till att bli produktion för foder. Lantbrukare som är i behov av foder kan kontakta oss.

Torkan gör att det finns risk för foderbrist kommande vinter. För att bistå den lokala livsmedelsproduktionen har kommunen några ytor som vi tillfälligt kan erbjuda som foder, under sommaren 2023. Varje grönyta är i olika storlekar upp till en (1) hektar.

Anmäl intresse

Intresserade lantbrukare kan kontakta oss, innan den 7 juli:

Efter 7 juli går vi igenom inkomna intresseanmälningar och gör en fördelning. I kontakten med lantbrukaren ser vi ut lämplig grönyta, mängd och datum för skörd.

Lantbrukaren står själv för egna maskiner, transport och kostnaderna kopplat till foderproduktionen.

Kommunen äger och förvaltar ett mindre antal grönytor som vi idag inte arrenderar ut. Det är dem ytorna vi erbjuder för foderproduktion.