Fria arbetsskor för vårdpersonal ger bättre arbetsmiljö

26 augusti 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd

Vård- och omsorgsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 1 september att besluta om fria arbetsskor till personal inom ett antal verksamheter. Från och med 1 januari 2023 är förhoppningen att beslutet realiseras.

Som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommer all personal inom äldreomsorg, funktionsstödsomsorg och hälso- och sjukvård att få fria arbetsskor.

Att arbeta inom vård och omsorg innebär risker att drabbas av förslitnings- och fallskador med smärta och eventuell sjukfrånvaro som följd. Med ändamålsenliga skor för personalen inom dessa verksamheter är förhoppningen att riskerna minskar.

- Fria arbetsskor för medarbetarna inom omsorgerna handlar om likvärdighet, arbetsmiljö, hygien och pengar för den anställde. Vi behöver se till att förutsättningarna för de som ska utföra arbetet är de bästa möjliga, säger Carina Wallin (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Efter beslutet den 1 september kommer en arbetsgrupp inom Division Social omsorg att bildas. Arbetsgruppen ska ta fram ett detaljerat underlag inför Vård- och omsorgsnämndens slutliga beslut att införa fria arbetsskor.

Av beslutsunderlaget behöver bland annat framgå vilka villkor som ska gälla för erbjudandet och en ekonomisk kalkyl över den årliga kostnaden. Det hela ska vara klart senast den 31 oktober och fria arbetsskor för personal väntas införas 1 januari 2023.

Läs mer om beslutet i kallelsen till Vård- och omsorgsnämnden 1 september 2022.