Fria arbetsskor för vårdpersonal

24 november 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden kommer vid sitt sammanträde den 1 december att besluta om fria arbetsskor till en stor del av personalen inom omsorgen. Från och med 1 januari 2023 börjar förmånen att gälla.

Som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet kommer all personal som arbetar vårdnära att få fria arbetsskor.

I september fattade vård- och omsorgsnämnden (VON) beslut om att ta fram ett detaljerat underlag om hur det hela ska gå till. Division Social omsorg har nu tagit fram ett sådant underlag.

- Där framgår tydligt vilka fördelar som finns med fria arbetsskor. Det handlar om en bättre arbetsmiljö, en ökad jämställdhet och en minskad smittspridning. Det är också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, konstaterar Carina Wallin (S), ordförande i VON.

Beslutet gäller ett par fria skor per år för personal inom äldreomsorgen, funktionsstödsomsorgen och hälso- och sjukvården som arbetar med kunder/hyresgäster/brukare/patienter. Det kommer att kosta cirka 700 000 kronor om året.

Läs mer om beslutet i kallelsen till VON 1 december 2022.

I juni 2023 ska DSO rapportera till nämnden om hur det har gått med införandet av fria arbetsskor.