Meny

Framtid och hållbarhet i fokus på Skavstakonferens

18 september 2019
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra

Konferensen Take Off på Stockholm Skavsta utveckling lockade många att tänka till runt framtida möjligheter för området, Nyköping och miljön. Moderator Per Schlingmann kopplade flygplatsens utveckling till påverkande faktorer som miljökrav, behov inom internationell infrastruktur och aktuell forskning.

Urban Granström, Joakim Lundholm och Johan Sahlberg diskuterar flygplatsens möjligheter och utmaningar.

Urban Granström Nyköpings kommun, Joakim Lundholm Stockholm Skavsta flygplats och Johan Sahlberg på Skanska, samverkar om flygplatsens utveckling och fick frågor om visioner och mål för området.

Connect Hotel på Stockholm Skavsta flygplats fylldes av företagare, politiker och experter inom teknik-, miljö, luftfart, järnväg och samhällsplanering. Alla med stort intresse av infrastrukturfrågor. Ingen tvekade över flygplatsens framtida möjligheter, sett till de hållbarhets- och miljökrav som är så självklara idag. Flygplatsen skiljer sig från andra i Sverige eftersom trafiken växer – en av fördelarna just ur hållbarhetssynpunkt.

En port till Stockholm – och Europa

- Utöver att flygplatsen är en del av lösningen på Stockholmsregionens trafikutmaningar är den också porten till södra Stockholmsregionen – liksom en port till Europa, sa Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta utveckling. Vi erbjuder en hållbar lösning. Bränsleåtgången, Co2-utsläppen och klimatavtrycket blir ännu mindre den dag resenärerna kan ta Ostlänken från Skavstas resecentrum till Stockholm.

Flygplatsens ägare Vinci presenterade sin verksamhet på 46 flygplatser vilket gör dem till världens ledande privata flygplatsoperatör. Stockholm Skavsta ingår i samma bolag som flygplatserna i Lyon och Gatwick bland annat.

Snålhet bidrar till låga utsläppsnivåer

Wizz Air växer snabbast i Europa och har också den lägsta nivån Co2-utsläpp per passagerarkilometer. Cirka 50 gr att jämföras med Lufthansas 120 och SAS cirka 100. De jobbar med många effektiva åtgärder: moderna flygplan med plats för många resenärer som delar på utsläppsnivåerna, startar med en motor istället för två, snabba turnarounds på plattan och tvättar planen ofta. En sådan ”snålhet” får tydliga effekter på utsläppsnivåerna.

Samband tåg-flyg bra för hållbarheten

Professor Max Hirsch på HongKongs universitet har studerat framgångsfaktorerna bakom moderna flygplatser och funnit att hållbarhetsdimensionen är avgörande. En flygplats och en stad som växer tillsammans och utgår från behoven hos de människor som lever, arbetar och reser därifrån, har större möjligheter att lyckas än de som inte analyserar vilket värde flygplatsområdet kan bidra med. Han poängterade sambandet mellan järnväg-flyg, att flygplatsen erbjuder arbeten och företagsetableringar. Gärna med upplevelser och möten som kan förstärka turismbehoven men även närboendes behov.

Uppfriskande diskussioner om miljö

Större elflygplan kommer knappast igång inom överskådlig tid, förklarade en representant från Linköpings universitet. Däremot mindre plan. Men Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet med lång bakgrund inom Greenpeace, var ändå positiv och tyckte det var uppfriskande att flygbranschen nu öppet talar om vikten av minskade klimatavtryck.

- När bilindustrin pressades för några år sedan gick protesterna höga men de blev faktiskt klara ett år i förväg. Så vi bör välkomna den här diskussionen och ta den. Vi kanske borde ersätta resor oftare med videokonferenser, föreslog han.

Flemingsberg 2.0 närmare Skavsta

I Flemingsberg planeras nu fastighetsbolagets Fabeges vision om Stockholm South Business District – Flemingsberg 2.0. Ett område för 150 000 arbetande, boende och besökare. Det får ett kommunikativt drömläge med 9 minuter till city, 14 minuter till Arenastaden, 28 minuter till Skavsta och 29 minuter till Arlanda. Stor vikt ska läggas vid design, arkitektur, grönska, mötesplatser, trygghet och trivsel. Fabege tänker stort, har en vision och ska se resultatet om 15 år. Målet är att skapa en balans mellan norra och södra Stockholm.

- Det flyttar Stockholm Skavsta flygplats närmare Stockholm, sa Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege, mycket intresserad av visionerna för Skavstaområdet.

Flygskam fick ett ersättningsord

Vid lunchen pågick intensiva samtal vid alla bord inför eftermiddagens inspirerande workshopar. På programmet stod bland annat idéer och förslag för flygplatsens utveckling. Något alla tog med sig var att ordet flygskam borde ersättas med flygjävlaranamma och det negativa ordet lågprisflyg borde ändras till högvärdeflyg. Hållbarhets- och miljöaspekter är något luftfartsaktörerna jobbar med i högsta grad, det stod klart efter konferensen.

Arrangörer bakom konferensen var Region Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats inom det gemensamma samarbetet Stockholm Skavsta Utveckling. Mer information om konferensen Take Off hittar du så småningom på stockholmskavstautveckling.se.

Moderator Per Schlingmann.

Per Schlingmann var dagens moderator.

Fullsatt med konferensdeltagare.

Konferensen lockade ett stort antal intresserade till Connect Hotel på flygplatsen.