Meny

Förtydligande kring meddelarfrihet för kommunanställda

27 januari 2020

Sörmlands Media har i en granskning av kommunens avtal för sekretess- och tystnadsplikt uppmärksammat felaktiga formuleringar. I de granskade avtalen finns formuleringar om meddelarfrihet som kan uppfattas som att meddelarfriheten inte gäller inom verksamheterna. Det är helt felaktigt. Meddelarfrihet och meddelarskydd gäller alla kommunanställda oavsett vilken verksamhet man jobbar i.

De granskade avtalen har använts inom Division Social Omsorg och Barn Utbildning Kultur.

- Som kommun tar vi meddelarfriheten på största allvar. Den är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle och det är vi som arbetsgivare som ska säkra att alla våra medarbetare känner till vad meddelarfriheten och meddelarskyddet innebär. Avtalen har varit avsedda att skydda tredje part, inte att hindra någon från att rapportera om missförhållanden. Vi vill be alla som har upplevt att formuleringen har hindrat dem i deras rättighet om ursäkt, säger Camilla Svensson, tillförordnad HR-chef i Nyköpings kommun. 

Varför har avtalen skrivits?

Avtalen har varit avsedda att skydda tredje part i kommunens verksamheter. Sekretess och tystnadspliktslagstiftningen ska till exempel säkra att de som arbetar inom skolan inte ska lämna ut uppgifter om enskilda elevers hälsa och avtalen har varit ett sätt att tydliggöra detta. 

Hur många har skrivit på avtalen med felaktiga formuleringar?

Två avtal med felaktiga formuleringar har uppmärksammats av Sörmlands Media. Avtalet som rör Barn Utbildning och Kultur har funnits sedan april 2019 och cirka 150 personer inom divisionen har skrivit på detta. Avtalet inom Social Omsorg har funnits sedan april 2018, och antalet har inte sammanställts.  

Vad görs nu?

Alla särskilda sekretess- och tystnadspliktavtal inom kommunen ses nu över av HR. Tillsvidare gäller att närmaste chef istället har samtal om sekretess och tystnadsplikt med nyanställda. Utbildningsmaterial och checklistor gällande  meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt ses också över.