Meny

Fortsatt samarbete kring härbärget

23 april 2021
Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd Kommun och politik Omsorg och stöd - Hemlöshet

I drygt ett år har härbärget med en dagverksamhet för socialt utsatta personer funnits i Nyköping. Nu fortsätter samarbetet mellan Eskilstuna stadsmission och Nyköpings kommun för härbärget med tillhörande dagverksamhet.

Samarbetet har fungerat mycket bra och följt den plan som Socialnämnden och Eskilstuna stadsmission la som grund för samarbetet. Det bedömer Beställarkontoret i den uppföljning av verksamheten som enheten har genomfört.

Härbärget och dagverksamheten möter Socialnämndens målgrupp, kontakter har tagits systematiskt och ett faktiskt samarbete har etablerats mellan härbärget med tillhörande dagverksamhet och berörda verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).

– Jag hoppas på ett långvarigt samarbete med stadsmissionen, för alla människor som behöver det. Men framförallt allt vikten av att alla i samhället hjälps åt. De ideella organisationerna är viktiga för kommunen, säger Marjo Gustafsson (S) ordförande för Socialnämnden i Nyköpings kommun.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde, efter förslag från Socialnämnden, att samarbetet med Eskilstuna stadsmission fortsätter. Det innebär en förnyad överenskommelse om idéburet Offentligt partnerskap (IOP) med Eskilstuna stadsmission om härbärge med tillhörande dagverksamhet.

Syftet med överenskommelsen var från början att samarbetet skulle vara långvarigt men i ett första skede gällde det i två års tid, för att sedan göra en uppföljning och nytt ställningstagande om villkoren för partnerskapet. Den nya överenskommelsen sträcker sig till 31 maj 2024.