Meny

Fortsatt distansundervisning på högstadiet vecka 9 och 10

18 februari 2021

Det blir fortsatt distansundervisning varannan vecka för eleverna på Nyköpings högstadium de två första veckorna efter sportlovet. Årskurs 7 är på skolan i helklass istället för i halvklass

Distansundervisningen på Nyköpings högstadium kommer att fortsätta under vecka 9 och 10 med samma upplägg som idag, det vill säga varannan vecka på distans, varannan i skolan.

Skillnaden är att årskurs 7-eleverna är på plats i skolan i hela klasser, istället för i halvklass som hittills. Skolan begränsar antalet elever genom att hälften av klasserna är på plats i skolan och hälften har distansundervisning, på samma sätt som i årskurs 8 och 9. Skolan arbetar för att hålla avstånd.

Läs mer i vår webbnyhet på Nyköpings högstadium