Meny

Förslag till beslut för att stärka Stockholm Skavstas framtid

3 maj 2021
Kommun och politik

Kommunstyrelsen föreslår att Nyköpings kommun går in som garant för hälften av ett lån på 70 miljoner kronor för att säkra Stockholm Skavstas likviditet under pandemin. Beslut fattas i kommunfullmäktige 11 maj 2021.

Risken för kommunen bedöms vara låg, eftersom säkerhet ges i form av mark vid Skavsta till ett värde motsvarande 35 miljoner kronor.

Om lånegarantin utnyttjas till fullo kommer Stockholm Skavsta att betala 280 000 kronor årligen till kommunen i en borgensavgift.

Skavsta är viktig för regionen

Genom att garantera en del av lånet bidrar Nyköpings kommun, som är minoritetsägare i flygplatsen, till att säkra Stockholm Skavstas roll som regional motor.

Skavsta är en viktig del av Stockholmsregionens infrastruktur och har ett bra läge nära E4, framtida Ostlänken och djuphamnen i Oxelösund. Viktig företagsmark finns här och flygplatsen är viktig både för turism, arbetstillfällen, som beredskapsflygplats och för att avlasta Arlanda.