Meny

Förslag på avgift för bombesök inom hemtjänsten

28 november 2019
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Hjälp i hemmet Omsorg och stöd - Äldre

Vård och omsorgsnämnden har lämnat in en tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige för beslut om att införa en ny avgift inom hemtjänsten. Avgiften handlar om hembesök som inte blir utförda på grund av att kund inte är hemma eller inte vill ta emot.

 

Varje år blir över 26 000 planerade besök inställda inom Nyköpings hemtjänst utan att ha blivit avbokade i förväg. De så kallade bom­besöken innebär att ett inplanerat besök som personalen kommer till inte kan genomföras för att kunden antingen inte är hemma eller inte vill ta emot besöket. Det innebär att resurserna i form av såväl tid som personal och därmed pengar inte används effektivt.

- Verksamheten är helt behovsstyrd och personalen behöver rätt förutsättningar för att kunna ge den omsorg som våra kunder är i behov av. Förslaget innebär en viss kultur- och rutinförändring som behöver genomföras för att vi ska kunna använda våra resurser på ett bättre sätt, säger Sofia Amloh, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden.

 

De nya villkoren som föreslås kring avgiften innebär att:

 

  • Avbokningen måste ske senast två vardagar innan planerat besök.
  • Undantag gäller till exempel vid akut inläggning på lasarett. Det kommer finnas också utrymme för bedömning utifrån aktuell situation.
  • Kommer personalen mer än en timme för tidigt eller för sent och kunden inte är hemma, debiteras ingen avgift.
  • Avgiften föreslås bli 150 kr och faktureringen kommer ske via hemtjänstens avgiftshandläggare.

 

Den nya rutinen för att avboka ett planerat besök av hemtjänst håller på att tas fram. Godkänns förslaget av Kommunfullmäktige kommer avgiften att införas från den 1 mars och information om förändringen kommer att skickas ut till kunder och anhöriga i god tid.