Meny

Företagslunchens VD-talare vet vad som krävs för tillväxt

23 maj 2019
Näringsliv och arbete

Var skapas egentligen tillväxten? I stora bolag eller små? Tveklöst i de små  och den är störst i gruppen med mellan 0-9 anställda. Det beskrev näringslivschef Maria Karlsson för gästerna på maj månads företagslunch.

Tillväxten sker i alla företagsklasser utom i de största med över 100 anställda. Siffrorna i statistiken släpar lite men mellan 2016-2017 så skapades ett sysselsättningsnetto med 388 arbetstillfällen i Nyköping trots nedläggningen av Thorsmans. Det var då den händelsen slog igenom i statistiken.

Mindre företag svåra att synliggöra

Det här är en pågående tillväxt som är ganska svår att se, fortsatte Maria Karlsson. De små bolagens förmåga att växa och skapa jobb är extremt positiv, men den blir inte så tydlig och greppbar eftersom den är svår att synliggöra. Just därför var VD Karin Bjärle på företaget PS of Sweden och Jonas Svanberg på Sunlight Hotel inbjudna för att representera lunchens tema ”VD:arna vars företag växer så det knakar”. De har gått igenom alla de utmaningar som tillväxt innebär.

"Vi behöver rekrytera"

PS of Sweden gör anatomiska produkter för hästens huvud som inte spänner och skaver. Den idé och prototyp Karin Bjärle började utveckla av ett bilbälte för många år fick hon se på ett ekipage i OS 2015. Nu är företagets tillväxt på den globala marknaden mycket stor och omsättningen 2019 ligger på 59 milj kr.

- Det fanns ett hål i marknaden för min idé som fått stort genomslag. Vi växer snabbt och nu väntar USA-marknaden som blir det stora genombrottet. Därför söker jag kompetenta människor, ett Navy Seal-team. Utan ett sådant team är jag bara en blond kvinna med en idé, med ett sådant team får jag och företaget en helt annan kapacitet. Så mejla mig era förslag på bra och kompetenta personer, vädjade hon.

"Målet avgör om vi har rätt medarbetare"

Jonas Svanberg är VD för Sunlight Hotel och en del av ägarfamiljen. Förändringarna inom hotellverksamheten började 2014 då verksamheten gick med kraftigt minusresultat. Nu visar verksamheten vinst för andra året i rad och företaget har mer än fördubblat omsättningen. Samtidigt har personalomsättningen varit stor eftersom förändringen innebär att målbilden styr behoven.

- Vi fick börja fråga oss om vi hade rätt kompetens och rätt personer på rätt plats och vi ville sätta ett högt mål. Nu har vi höjt kompetensen inom värdskapet och frågar oss varje dag hur vi behandlar våra gäster och varandra i företaget. Alla ska känna sig välkomna här, förklarade han. Det är helt enkelt målet som sätter personalen!

Om du vill höra deras föredrag så kan du se de filmade föredragen från lunchen när hedersgästerna höll sina anföranden.