Företagen något mer nöjda med servicen

11 april 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Företagare tycker generellt sett bättre om kommunens service. Det visar den senaste NKI-mätningen (nöjd kund-index) där Nyköping i år fick 71 poäng jämfört med förra årets 70. 

 

Det gäller särskilt inom områdena brandskydd, bygglov och markupplåtelse som klättrat rejält, både i ranking och nöjdhet.

Trots att företagen visat att de är nöjdare och gett kommunens service 71 poäng i snitt, så tappar kommunen i placering till plats 121 (100). Målet är 74 poäng senast 2023.

I 2018 års mätning klättrade Brandskydd till plats 20 (32) med poängen 84 (78) vilket är mycket bra. Bygglovområdet som överlag i Sverige hade svårt i förra årets mätning, klättrar i år till plats 85 och får ett NKI på 65 poäng (58). Därmed har bygglov i Nyköping högre poäng än snittet för området i landet.

Även markupplåtelse har fått bra poäng med en placering på 22 plats (34) och ett NKI på 73 (69). Tuffare är det för Miljö- och hälsoskydd som tappat några platser till 92 (83) liksom ett par poäng till 66. Livsmedelskontroll ligger på samma kundnöjdhet 69 som förra året men tappar i placering till 145, (114). Serveringstillstånd finns nu på plats 37 mot tidigare plats 16 och årets NKI är 79 (83).

"Har ett tydligt fokus på näringsliv"

Näringslivschef Maria Karlsson är nöjd med det förbättrade totalresultatet, förvissad om att det långsiktiga arbete som pågår internt bland kommunens myndighetshandläggare, kommer att leda till ökad kundnöjdhet även i nästa mätning.

- Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, vi har förbättrat oss inom flera områden. Det pågår ett omfattande arbete i kommunen med att få fler nöjda företagare inom kommunens tillsynsområden. Det kliv vi tagit på senare tid avspeglar sig bara delvis i den här NKI-rapporten. Sedan vårt besök i Dalarna i höstas har vi fått ny energi och vi är beslutsamma i arbetet. Det tydliga fokus på företagsfrågor som den nya politiska ledningen pekat ut ger också extra kraft till utvecklingsarbetet.

Fortsätter med förbättringsarbetet

Bäst omdöme i landet får brandskydd och livsmedelskontroll. Inom det senare har många börjat med en satsning på rådgivning som gett effekt. Även Anna Selander, samhällsbyggnadschef, vill se utökad dialog med företagen.

- Det är inspirerande att se att Bygglovenhetens förbättringsarbete gett resultat; utvecklad bygglovinformation och etjänster på webben och automatisering märks i mätningen. Vår ambition är så klart att företagen är nöjda med vår myndighetsutövning. Vi kommer att fortsätta förbättra upplevelsen av kontakten med oss och fortsätta att göra förbättringar inom samtliga områden under åren som kommer. Här vet vi att dialog och återkoppling har stor inverkan. Vi kommer även att arbeta med aktiviteter för att bättra på svarsfrekvensen på enkäten vilket är jätteviktigt för att få tillgång till ett säkrat och givande resultat.

Företag kan utvärdera varje myndighetsärende

Undersökningen är en viktig indikator på näringslivets upplevelser av servicen. Efter varje ärende mäts kundens nöjdhet med kommunens service och effektivitet i myndighetsutövningen. Resultatet rapporteras en gång per år. Svarsfrekvensen i undersökningen var i Nyköping 57 procent. Läs mer om SKLs mätning