Föreningar i fokus i ny överenskommelse

3 maj 2023
Kommun och politik

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat en överenskommelse med RF-SISU Sörmland för 2023–2024. Ett idrottsstrategiskt råd ska bildas och man kommer jobba mycket med kvalitetssäkring av föreningar.

RF-SISU Sörmland är Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Kommunen hade en liknande överenskommelse under 2022. I överenskommelsen tydliggörs RF-SISU Sörmlands uppdrag i Nyköpings kommun.

Bland annat ska RF-SISU tillsammans med kommunen starta upp ett idrottsstrategiskt råd som ska lyfta fram de idrottspolitiska frågorna på en övergripande nivå. Rådet ska också producera ett idrottspolitiskt program för kommunen.

- För några år sedan togs ett underlag till ett idrottspolitiskt program fram och nu önskar vi bli tydliga i vad vi tillsammans vill i Nyköping. Tanken är att olika verksamheter i kommunen är inblandade i det idrottsstrategiska rådet, berättar Björn Fredlund (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Vid sidan av det idrottsstrategiska rådet kommer det eventuellt också skapas ett idrottsråd för föreningslivet i Nyköpings kommun med syftet att skapa en brygga mellan kommunens idrottsliga föreningsliv och kommunens ledande politiker och tjänstemän.

- Vi har en bra dialog med föreningslivet, men med RF-SISU som sammankallande för idrottsfrågorna kan vi också göra det i ett strukturerat sammanhang och lyfta dialogen till en högre och djupare nivå. Idrotten kan bidra till samhället på fler sätt än att bara få barn och ungdomar att tävla, till exempel inkludering och folkhälsa, säger Björn Fredlund.

Överenskommelser innehåller långt fler punkter än så, där det bland annat handlar om att skapa en mer inkluderande idrottsrörelse och stötta de föreningar som aktivt jobbar mot doping.

Gemensam modell för att följa värdegrunden

En gemensam ärendehanteringsmodell har tagits fram som handlar om hur kommunens respektive RF-SISU arbetar tillsammans när föreningar bryter mot värdegrunden. Vid överenskommelsens slut 2024 kommer det att göras en gemensam utvärdering av modellen och dess effektivitet.

- För att trygga våra barn och ungdomar har vi tillsammans tagit fram en ärendehanteringsmodell att jobba utifrån, när vi får kännedom om att någon förening eventuellt äventyrar en trygg föreningsmiljö. Den beskriver hur vi tillsammans kan stötta och jobba med föreningen utifrån professionalitet och saklighet. Ärendehanteringsmodellen kan även användas för andra än idrottsföreningar, tillsammans med andra studieförbund, säger Björn Fredlund.

RF-SISU Sörmland får ett bidrag på 200 000 kr per år, med utbetalning två gånger per år.

Kultur- och fritidsnämnden tog beslutet på sitt möte den 26 april. Ta del av hela beslutet och överenskommelsen.

Läs mer om den gemensamma ärendehanteringsmodellen och hur kommunen jobbar med kvalitetssäkring i  föreningar. 

Fakta RF-SISU:

RF-SISU Sörmland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. RF-SISU Sörmland omfattar de nio sörmländska kommunerna plus Nykvarn och Södertälje kommuner. RF-SISU har ett lokalkontor i Nyköping.

Deras uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.

Läs mer på deras webbplats.