Fördjupat samarbete med Fontänhuset

1 juni 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd Nämnder - Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden kommer att teckna ett samverkansavtal med stiftelsen Fontänhuset. Upplägget är ett idéburet offentligt partnerskap där fokus ligger på samverkan och transparens mellan parterna.

Beslutet om att ingå IOP med Fontänhuset fattades den 1 juni.

Vård- och omsorgsnämnden har sedan många år ett avtal med Fontänhuset gällande social och verksamhetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Målgruppen är personer som är 18 år eller äldre. Genom en arbetsinriktad dag och ett socialt program skapar Fontänhuset en meningsfull vardag för sina medlemmar och möjliggör därigenom gemenskap och ett utvecklat socialt nätverk. 

För att ytterligare stärka samarbetet mellan Vård- och omsorgsnämnden och Fontänhuset har avtalet nu omformats till ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett IOP är en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att ta sig an en gemensam samhällsutmaning.

- Vård- och omsorgsnämnden och Fontänhuset ser en gemensam samhällsutmaning i att verka för att målgruppen personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning, får en meningsfull sysselsättning, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Båda parter bidrar mer aktivt än vid ett vanligt avtal. Det kommer att finnas en gemensam styrgrupp med representanter från både nämnden och Fontänhuset.

Överenskommelsen tecknas för fem år och gäller från den 1 juli 2023.

Den 13 juni kl 10.30 kommer avtalet att signeras på plats i Fontänhuset, lokalmedia får en särkild inbjudan. 

Fakta idéburet offentligt partnerskap

IOP är en samverkansmodell mellan den offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens mellan parterna.

För att läsa mer i kallelsen till vård- och omsorgsnämnden, 1 juni 2023, klicka här: nykoping.se - Kallelser och protokoll