Meny

Förändringar i hemtjänstinsatser och fler stängningar

23 mars 2020

Den kommunala hemtjänsten kommer inte ha möjlighet att utföra alla insatser som vanligt, med anledning av coronaviruset. Från i dag måndag avstannar också all daglig verksamhet inom FiA (fungera i arbetslivet), för personer med funktionsnedsättning och växelvården har stängt fram till sista april.

I hemtjänsten, liksom i många andra verksamheter, blir personalstyrkan påverkad av högre sjukfrånvaro, med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaningar.

Hemtjänsten kommer därför att prioritera insatser för omvårdnad och mediciner. Serviceinsatser som städ, ledsagning, promenad, social tid och tvätt kan komma ställas in eller flyttas till en annan dag. Ett informationsbrev går ut till hemtjänstkunderna under veckan.

– Hemtjänstkunder kommer också att få personlig information när det rör deras insatser. Jag hoppas att alla har överseende med det vi behöver göra, säger Carina Bark verksamhetschef för hemtjänsten och tf divisionschef för Social omsorg.

Inom trygghetslarmen prioriteras de brådskande larmen och det kan bli något längre svarstid på inkommande trygghetslarm.  

Fler stängningar

Från lördag 21 mars fram till sista april är också växelvården på Mariebergsgården stängd.

All daglig verksamhet för FiA-grupperna (fungera i arbetslivet) avstannar också från måndag 23 mars. Anledningen är att minska risken för smittspridning för dessa riskgrupper. Beslut tas i slutet av varje vecka om verksamheten ska vara fortsatt avstannad.

Medarbetarna inom dessa områden kommer att jobba i andra verksamheter i omsorgen som har behov av personal.

Mer information