Meny

Fler tar studenten från yrkesprogrammen

17 juli 2020
Barn och utbildning

Det har skett en stor ökning av antalet elever som tar studenten från Nyköpings gymnasiums yrkesförberedande program. Även nationellt sett tar fler elever studenten visar den senaste statistiken från Skolverket.

Nyköpings gymnasiums rektor Peter Ekedahl tror att de senaste årens arbete med skolans kvalitetsarbete och riktade stöd ligger bakom förbättringen. Antalet elever som tar studenten från de teoretiska programmen på Nyköpings gymnasium ligger dock kvar på samma nivåer som tidigare.

Nationellt sett är det de teoretiska programmen som står för ökningen av antal elever som tar studenten, och det som enligt Skolverket påverkar resultaten mest är kvaliteten på undervisningen och elevens socioekonomiska bakgrund.

Läs mer på Skolverket