Meny

Allt fler pendlar till Nyköping för jobb

19 september 2019
Kommun och politik Kommun och politik

De senaste åren har inpendlingen till Nyköping ökat med 69 procent. Nästan en tredjedel kommer från Oxelösund, men Stockholm och Norrköping samt grannkommunerna Trosa, Flen och Katrineholm levererar också många inpendlare.

Fortfarande är det fler som pendlar ut från Nyköping än in för att jobba. Men medan pendlingen ut från Nyköping har ökat med 35 procent mellan år 2000 och 2017 har inpendlingen ökat med hela 69 procent. Andelen pendlande kvinnor ökar, men män har en större tendens att pendla utanför regionen.

Infrastruktur påverkar

Inpendlarna kan i viss mån ses som potentiella inflyttare till kommunen medan utpendlarna kan ses som potentiella utflyttare. Infrastruktur och förutsättningarna att snabbt och smidigt ta sig till arbete i andra kommuner har betydelse för människors val att pendla eller inte.

- Nyköping är en del i en växande Stockholmsregion och pendlandet ökar i betydelse. Med Ostlänken blir förutsättningarna att leva och arbeta i regionen ännu bättre , säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Vem är snittpendlaren?

En typisk inpendlare är en kvinna från Eskilstuna som arbetar på Nyköpings lasarett. En typisk utpendlare är en man som jobbar på SSAB i Oxelösund.

Den största gruppen pendlare är mellan 45 och 54 år. Fler män än kvinnor pendlar. Flest pendlar från Nyköping för att arbeta i tillverkningsindustrin, sedan handel, vård och omsorg samt företagstjänster.

Till Nyköping pendlar flest för att arbeta inom vård och omsorg, sedan handel, företagstjänster samt offentlig förvaltning.

Pendlingen i siffror (2017)

  • 5 276 personer pendlade till Nyköping för att arbeta. 46 procent av dem är kvinnor.
  • 6 791 Nyköpingsbor pendlade till andra kommuner. 37 procent av dem är kvinnor.
  • I hela landet pendlade 1 676 000 personer från sin hemkommun till en annan för att arbeta.
  • Andelen män som veckopendlar är dubbelt så hög som andelen kvinnor.
  • Knappt hälften av de pendlande Nyköpingsborna håller sig inom länet, medan cirka en tredjedel pendlar till Stockholm.

Har du frågor?

Kontakta Magnus G Eriksson, Strategienheten, Nyköpings kommun.