Fler kulturlokaler kan hyras ut när Bryggeriet byggs om hållbart

22 augusti 2022
Företag och näringsliv Kommun och politik

Bryggeriområdet i Nyköping, som ligger vid Behmbron längs Nyköpingsån, utvecklas nu genom att lokaler rustas upp. Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde 29 augusti.

Kultur- och fritidsnämnden gav 2019 i uppdrag till Näringslivsenheten att tillsammans med Kommunfastigheter ta fram en långsiktig plan för Bryggeriområdets utveckling. Den kulturella och kreativa profilen av området skulle stärkas.

Projektet har lett till att intresset för området har ökat och hyreskontrakt förhandlas om för att villkoren ska vara likvärdiga.

Nya lokalytor kan börja hyras ut, men då krävs en upprustning och sanering.

Förslaget som kommunstyrelsen ska ta ställning till innebär att Kommunfastigheter får 3,5 miljoner kronor för att upphandla och köpa in anpassningar till lokalerna.

I detta arbete skulle Bryggeriet kunna vara ett testområde för att öka kommunens cirkulära ekonomi. Genom att återbruka byggnadsmaterial när lokalerna anpassas minskar användningen av resurser och därmed miljöpåverkan.

Länk till underliggande handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde.