Meny

Fler fall på Mariebergsgården – tillfälligt besöksstopp införs

13 november 2020
Omsorg och stöd Omsorg och stöd

Antalet bekräftade fall på Mariebergsgården har ökat ytterligare, sammanlagt har nu 15 hyresgäster och fem medarbetare fått covid-19. Ett tillfälligt besöksstopp införs på de två avdelningar som har smitta. Förstärkningar väntar också i form av bättre samverkan med läkare på alla äldreboenden.

- Vi jobbar aktivt med att bryta smittkedjor för att få stopp på spridningen. Av den anledningen kan vi inte ta emot besökare på de drabbade avdelningarna, säger Karin Lindgren, verksamhetschef för äldre- och demensboenden.

Övriga avdelningar tar emot besök men kommunen avråder starkt från det.

- Vi avråder starkt från besök på alla äldre- och demensboenden. Vi behöver begränsa antalet personer som vistas där och det är de som verkligen behöver vara på plats, det vill säga medarbetarna som ska utföra omsorg åt de äldre, som ska vistas där, säger Sofia Amloh (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Bättre läkarsamverkan på äldre- och demensboenden

De ledande politikerna i regionstyrelsen (S, VfP och C) i Region Sörmland föreslår att fler läkare bemannar kommunens äldre- och demensboenden för att stötta sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Enligt Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, ska läkarna kunna bidra med fler ronder och hjälpa till med att utveckla verksamheternas arbetssätt. Förslaget behandlas i regionstyrelsen på tisdag 17 november.

- Regionens satsning är nödvändig och väldigt välkommen för att vi tillsammans ska kunna bekämpa pandemin. På det här sättet får verksamheterna bättre förutsättningar och närmare hjälp och stöttning. Läkarna är en viktig pusselbit i de åtgärder vi vidtagit redan, säger Sofia Amloh (S).