Färre säljer tobak till unga

17 november 2022

Nyköpings kommun har undersökt handlarnas rutiner för legitimationskontroll och gjort kontrollköp för att se om rutinerna efterföljs. I 18 procent av fallen såldes varor utan legitimationskontroll, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år.

Livsmedelsenheten och tillsynshandläggaren för tobak har i uppdrag att utföra tillsyn i verksamheter som säljer tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl. Dessa varor får inte säljas till personer under 18 år.

Under vecka 44 (höstlovet) gjordes kontrollköp. Ett kontrollköp är en metod som innebär att en person som nyligen har fyllt 18 år, men som till utseendet kan förväxlas med en ungdom under 18 år, testar om de får köpa produkter som har en 18-årsgräns utan att visa legitimation.

18 procent av köpen kunde göras utan legitimationskontroll

Totalt genomfördes 49 kontrollköp och vid 9 tillfällen kunde kontrollköparen handla produkten utan att visa legitimation. Det innebär att 18 procent av kontrollköpen kunde genomföras utan legitimationskontroll.

- Det är en förbättring om vi jämför med resultatet från tidigare år. År 2020 genomfördes 29 procent av kontrollköpen utan legitimationskontroll och 2018 genomfördes 37 procent. Det är självklart en bra bit kvar till vårt mål som är nolltolerans, men det är glädjande att antalet genomförda köp utan legitimationskontroll ser ut att minska, säger Feras Al-Baz, tillsynshandläggare för tobak på Nyköpings kommun.

Färre legitimationskontroller vid köp av läkemedel

I årets kontroll genomförde Livsmedelsenheten fler kontrollköp av receptfria läkemedel än vad som gjorts tidigare. Totalt genomfördes 31 procent av kontrollköpen av receptfria läkemedel utan legitimationskontroll. Det är ett högre antal än exempelvis kontrollköpen av tobaksprodukter där 11 procent av köpen genomfördes utan legitimationskontroll.

- Resultatet skulle kunna peka på att legitimationskontroll inte utförs i samma utsträckning för alla varor som har en 18-årsgräns. Det är viktigt att legitimationskontroll genomförs med samma noggrannhet oavsett vad det är för produkt. När det gäller läkemedel är det också viktigt att följa åldersgränsen eftersom läkemedel kan ge skador om man inte använder dem på rätt sätt. Därför får personer under 18 år bara köpa läkemedel på apotek där de kan få råd och hjälp, säger Heléne Holmqvist, livsmedelsinspektör på Nyköpings kommun.

Nolltolerans är målet

Alla verksamheter får återkoppling om resultatet av tillsynen och informeras om vikten av att ålderskontroll utförs med samma noggrannhet för både tobak, receptfria läkemedel och folköl.

- Målet är att ålderskontroll ska utföras vid alla kontrollköp och att inga personer under 18 år ska kunna köpa produkter med 18-årsgräns. För att nå dit kommer vi att fortsätta använda metoden kontrollköp eftersom det är ett bra sätt att få en dialog med verksamhetsutövarna och ge dem stöd för att förbättra sina rutiner och upprätthålla åldersgränsen, säger Heléne Holmqvist och Feras Al-Baz instämmer.