Meny

Färre närvarande på kommunfullmäktige och nämnder

8 april 2020
Kommun och politik

Smittorisken under coronapandemin gör att kommunfullmäktige hålls med ett begränsat antal ledamöter under våren. Allmänheten uppmanas av samma anledning att inte närvara under mötet, som i stället kommer att kunna följas via kommunens webb. Även nämndsammanträden kommer att ha färre närvarande.

- Jag beklagar att kommunfullmäktiges sammanträden kommer att ske i begränsad form, men det är för att minimera risken för smittspridning och för att garantera en långvarig beslutskapacitet för de politiska mötena, säger kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson (S).

Allmänhetens frågestund stryks från dagordningen eftersom ordföranden hoppas att de flesta kommer att lyssna på rådet att stanna hemma.

- Vi kommer att lägga upp information om de olika besluten löpande under mötet på nykoping.se via textuppdateringar. Det kan även läsas i efterhand, säger Carl-Åke Andersson, som förtydligar att det inte är förbjudet att komma, men att det inte går att garantera lämpligt avstånd mellan personer på åhörarläktaren.

Gruppledarna för samtliga partier har kommit överens om att vara färre ledamöter i salen under mötet, vilket innebär att 31 ledamöter kommer att vara på plats. Begränsningen gäller även för nämnderna, som skär ner på antalet ledamöter. De nämnder som i dag har öppna sammanträden föreslås besluta att stänga mötena för allmänheten tillfälligt.
Besluten gäller till och med 15 augusti 2020.