Familjefridsmottagningen på scenen i stor nordisk konferens

15 november 2022
Omsorg och stöd Barn och utbildning Kommun och politik

Den här veckan står Nyköpings Familjefridsmottagning i strålkastarljuset i Oslo. De är inbjudna till Nordens största konferens om våld i familjerelationer för att föreläsa om sitt framgångsrika arbete i Nyköpings kommun.

- Vi känner oss väldigt hedrade och överraskade över att vi bjuds in som föreläsare, säger Henrika Lundberg, chef för förebyggande enheten med Familjefridsmottagningen, familjecentralerna och Barnahus bland annat.

Lång erfarenhet av våld inom familjer

Mottagningen är inte så van vid att andra intresserar sig för hur de jobbar med våldsproblematik men de gör det med stort engagemang och rätt bra resultat.

- Det är ett fantastiskt tillfälle för oss att få lära oss mer av andra och utbyta erfarenheter och hela mottagningen åker dit, tillägger hon.

Det som skiljer Familjefridsmottagningens sätt att arbeta jämfört med många liknande verksamheters är att de jobbar både med våldsutsatta, våldsutövare och barn. De har jobbat med våldsutövare i cirka tio år men det är först 2022 som det blivit ett lagkrav i Sverige.

Utvecklat metod under handledning

Medarbetarna är inte utbildade terapeuter, vilket är vanligt inom liknande verksamheter. De är socionomer med bred erfarenhet av våld i familjerelationer. Deras metod är utvecklad under lång tid med stöd av kvalificerad handledning.

- Vi ska berätta om den väg vi valt i arbetet som utvecklats under lång tid. Vi frågar oss ofta om vi gör rätt eller fel och avsätter tid för diskussioner och vi sätter alltid säkerheten främst.

Alla deltar i konferensen

Medarbetarna på Familjefridsmottagningen ryms inte på scenen tillsammans, men alla deltar för att representera Nyköpings kommuns arbete. Mottagningen finns i centrala lokaler i Nyköping.

Mer information om verksamheten och vilka de samarbetar med finns på kommunens webbplats