Meny

Ett steg närmre Nyköpings resecentrum

15 mars 2021
Bo, bygga och miljö

Den 9 mars fastställde Trafikverket järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum. Platsen är tänkt att bli en knutpunkt för olika trafikslag, med tågtrafiken i fokus.

Nyköpings resecentrum är en av Ostlänkens fem järnvägsplaner inom Nyköpings kommun och är den järnvägsplan som kommit längst. Det är den första planen i hela Ostlänkenprojektet att fastställas.

– Det känns fantastiskt att järnvägsplanen blivit antagen, det är en milstolpe i byggandet av Ostlänken. Vi har kommit ytterligare en bit på vägen mot ett modernt resecentrum i centrala Nyköping, säger Johan Dahlrot som är projektledare för Nyköpings resecentrum.

Detaljplanen har även den antagits och den beskriver ett resecentrum där det är enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Inom området kommer det också finnas plats för handel, kontor, cykelgarage och parkeringsgarage. Planen är att börja bygga Nyköpings resecentrum 2022.

Om ingen överklagar beslutet vinner järnvägsplanen laga kraft och det är en förutsättning för att vi ska kunna påbörja byggnationen. Läs mer i fastställelsebeslutet på Trafikverkets webbplats: Fastställelsebeslut av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum 

Besök projektsidan för Nyköpings resecentrum.