Ett steg närmare en ny återvinningscentral

20 april 2023
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Byggprojekt Bo, bygga och miljö - Avfall och återvinning

Planeringen för en ny återvinningscentral på södra Arnö fortskrider. Kommunstyrelsen har beviljat medel för fortsatt detaljprojektering. Inom ett par år beräknas den nya återvinningscentralen stå klar.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 3 april att avsätta ytterligare 2,9 miljoner kronor för att slutföra detaljprojekteringen för en ny återvinningscentral på Tillverkarvägen på södra Arnö. Ambitionen är att detaljprojekteringen ska bli klar under det här året så att upphandling av en entreprenör för byggnation av återvinningscentralen kan ske under vintern.

Den nya återvinningscentralen behöver byggas av flera skäl. Ett av dem är att det behövs en ÅVC med större kapacitet i takt med att kommunen växer och får fler invånare. Ett annat skäl är att mottagningen på Björshult behöver avvecklas på sikt eftersom anläggningen ligger på en gammal deponi som ska sluttäckas. Björshults återvinningscentral kommer dock att finnas kvar och ta emot Nyköpingsbornas avfall fram tills en ny ÅVC kan tas i bruk.

En modern och säker återvinningscentral med återbruk 

Mycket kommer att vara annorlunda på den nya anläggningen jämfört med återvinningscentralen på Björshult, berättar projektledaren Stefan Götesson.

- Det här blir en ren återvinningscentral, ingen avfallsanläggning med omlastning av restavfall och matavfall, så inget kommer att lukta eller dra till sig fåglar. Vi kommer också att skilja besökarnas fordon från yrkesmässig trafik. På så vis blir det en mer modern, säkrare och effektivare anläggning, säger han.

Det kommer också att finnas ett återbruk som kan ta emot begagnade möbler och andra föremål som är i gott skick. Avsikten är att öka återanvändningen och minska avfallet. På Björshult har det inte funnits utrymme för återbruk i någon större skala.

Den nya återvinningscentralen beräknas tas i bruk under år 2025.

Läs mer om projektet på den här sidan: nykoping.se - Ny återvinningscentral